Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

SVN 6806 (svn6806)
- SOECraftBonus s vlivem na kvalitu a čas výroby
- CraftEnchantment pro aplikaci tohoto efektu skrz očarování
SVN 6805 (svn6805)
Farmáři mají nový gump pro péči o rostliny. Spouští se použitím dovednosti Farmářství na sebe, nebo na rostlinku na poli.
Gump zobrazuje stav rostlin v těsném okolí farmáře a umožňuje interakci s nimi (okopávání, hnojení atd.)
Současně proběhlo několik oprav systému péče o rostliny (reset použitého políčka, zbytečně často spouštěný časovač apod.)
SVN 6800 (svn6800)
- oprava pádu při smrti NPC s prázdným modulem
- úprava řazení regionů v příkaze [regions (nově se řadí podle typu, pak teprve podle priority a jména)
SVN 6799 (svn6799)
Očarování:
- nový efekt EvadeEnchatment (vliv na obranu)
Kouzlení:
- v ModularAction je možné nadefinovat akce spouštěné při seslání kouzla (tj. lze jim přidávat nové efekty atd.)
SVN 6797 (svn6797)
Očarování:
- nové očarování pro změnu šance zablokování útoku (přičítá se k šanci bloku štítem a zbraní, použije se i když není dost aktivních obran)
- nové očarování pro změnu efektivitu kouzel a modliteb
- nové očarování pro změnu šance zásahu
- nové očarování pro změnu nosnosti (vč. varování před přetížením chvilku před vypršením očarování)

Boj:
- oprava animací a zvuků (některé chyběly)
- NPC při velení podřízeným rozeznávají lidské postavy a velí jim "ke mě" místo "k noze"
- doplněn zvuk zásahu do zbroje (HurtSound pokud v místě zásahu není zbroj)
- NPC útočící defaultní zbraní použijí AngerSound místo zvuku zbraně (už žádné kovové zuby pro krysy a podobně...)

SVN 6789-6796 (svn6796)
- nový systém "Unlock" pro odemykání očarování pomocí zkušeností ("Získej 100XP bojem pro odemknutí očarování +1 poškození ohněm", "Získej 123XP ze Zakázek pro odemknutí očarování +5 Krejčovství" atd.)
- oprava resetů "ceny za teleportaci" u teleportů (nutno aplikovat ještě ingame, hlaste pokud některý z teleportů stále zlobí)
- přidána možnost definovat nové typy jídla v Item Databázi
SVN 6778-6787
- opravy a vylepšení systému Modular Action (akce pro NPC)
SVN 6788 (svn6788)
- opravy chyb a pádů
Můžete opět logovat do hry.
Bohužel došlo k poškození posledního savu, příčinu zatím neznám.
Save byl vrácen do 18:18.
Prosím zatím nelogujte, pokouším se o odhalení příčiny.
Omlouvám se, něco se mi nepovedlo a restart neproběhl jak měl.
Na opravě pracuji.
SVN 6776 (svn6776)
- oprava pádů stopování
- oprava přiřazení defaultní zbraně (bug "NPC bojují jen pěstmi")
- oprava pádu WhoGumpu
- oprava překlepu "oslpen" -> "oslepen"

SVN 6777 (svn6777)
- ošetření předčasného smazání truhly z deedu
Copyright © 2003-2024, RT Manawydan.