Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

SVN 6498
Velké přepracování Dechu ("Dech" zajišťuje věci jako je vrhání kamenů Ettiny):
- staří známí vás moho překvapit novými kousky (GM mají spoustu nových možností a funkcí pro Dech)
- NPC kterému se nepovede Dech se o něj znovu pokusí až za polovinu času potřebného k normálnímu nabití Dechu (dosud hned jak mělo možnost)
- oprava časování Dechu (špatný výpočet z min-max hodnot)
Novinky:
- umožněno uzamknutí předmětu na poli nebo farmě, pomocí kontextového menu (předmět musí být vyrobený hráčem a musíte být vlastníkem farmy/pole)
- úly, šance na druhou sklenici: sklizeň rostlin se započítává pouze na úly které ještě nemají 100% šanci (dosud náhodně, tj. bonus mohl být promarněn)
Změny&Opravy:
- spousta drobných změn a optimizací kódu (opravuji věci z dob kdy jsem věděl o programování méně než teď :) )
- odstranění již dříve zrušeného střelného zranění (nahrazené bodným) a sečného zranění (nahrazené lehkou a těžkou čepelí) z míst kde už dávno neměly být (očarování, pasti, kouzla)
- oprava příčiny chybové hlášky DecomposeEnum v konzoli
- oprava pádů Carvingu (CreatureContext se zpracovával paralelně, Carving ne -> občasný pád)
- Přidány spawny Mrožů do světa
- Přidáno pole na sázení u Kareldského hrabství.
- Přidán výkup zvířat u systémového vendora Richtera v Isharu
- Úprava Jehněte již neotevírá dveře
- Odstraněn požadavek na povinné ICQ při registraci
SVN 6492:
Farma:
- věci s kategorií "Pro farmáře" se na farmě nerozpadají, dokud je pronajatá
- vystěhování věcí po ukončení nájmu do deedu (stejně jako u domů)

Pole:
- věci s kategorií "Pro farmáře", nádoby s vodou a prázdné nádoby se na poli nerozpadají, dokud je pronajaté
- vystěhování věcí po ukončení nájmu do deedu (stejně jako u domů)

Včelí úl, šance na druhou sklenici medu:
- každá úspěšně vypěstovaná a sklizená rostlina zvyšuje šanci o 1% (pokud zasadíte více semínek naráz bude šance o to vyšší)
- pokud je na poli více úlů rozdělí se zvýšení šance náhodně
SVN 6485-6490:
- oprava chyb gumpu nastavování cen vendorů
- zobrazení času za jak dlouho mládě dospěje v gumpu Znalosti zvěře
- oprava chyby načítání XML s údaji Nejrychlejšího průchodu (u některých definic se nenačetly regiony zjišťující počet NPC)
- oprava editace Nejrychlejšího průchodu (GM nemohlo opravovat/upravovat již zadaný průchod)
Nová posila v RT - Ice.
- Úprava dropu carving u třídy zvíře/pták/plaz/arachnoid v bestiáři
- Úprava hodnot carving u třídy zvíře/pták/plaz/arachnoid v bestiáři
- Úprava hodnot chovatelství u třídy zvíře/pták/plaz/arachnoid v bestiáři
- Úprava životního prostoru a reprodukce u třídy zvíře/pták/plaz/arachnoid v bestiáři
- Úprava hodnot stopování u třídy zvíře/pták/plaz/arachnoid v bestiáři
- Úprava produkce u domestikovaných zvířat
- Oprava třídy/velikosti/levelu/typu u třídy zvíře/pták/plaz/arachnoid v bestiáři
- Nové NPC: Králice
- Nové NPC: Králíček
SVN 6484
- oprava pádu po použití dovednost Znalost zvěře na zvíře mimo farmu
- oprava pádu při vyvolání listu pro blokováním prodeje zvířat když vendor nemá nastavenou žádnou farmu
- oprava funkce přidání/odebrání NPC z listu Advancedvendora pro konkrétní farmu (neaktualizoval se gump listu)
SVN 6483
AdvancedVendor
- výkup NPC vendory na faremy
- vylepšená správa propojených farem (lze je nastavit víc, lze je nastavit jako výkupní a/nebo prodejní)
- výkup a prodej virtuálních NPC pro systémové vendory (pokud nejsou napojeni na farmy)
SVN 6477
Farmáři:
- Zprovoznění genetiky a perku Plemenných chov (AnimalBreeding)
- zobrazení infromací o genetice v gumpu dovednosti Znalost zvěře
Stopování:
- změna vzorce stopování
Chyby:
- oprava chyby výuky (počet výukových bodů byl zhruba dvojnásobný než měl být)
- opravy různých textů (čeština apod.)
- Přidáno první zabití pro NPC: : Ent z jasanového dřeva
- Přidáno první zabití pro NPC: : Ent z ratanového dřeva
- Přidáno první zabití pro NPC: : Ent z dubového dřeva
- Přidáno první zabití pro NPC: : Ent z cedrového dřeva
- Přidáno první zabití pro NPC: : Ent z tisového dřeva
- Přidáno první zabití pro NPC: : Ent z ebenového dřeva
- Přidán rychlí průchod pro dungeon: Isharské stoky - první až třetí patro
- Přidán rychlí průchod pro dungeon: Akademie válečníků
- Přidán rychlí průchod pro dungeon: Vlčí šachta a Abigorovo podzemí
- Přidán rychlí průchod pro dungeon: Elfí bažiny
- Přidán rychlí průchod pro dungeon: Kobka padlých duší
- Přidán rychlí průchod pro dungeon: Krypta první a druhé patro
- Přidán rychlí průchod pro dungeon: Skřetí chodby první a druhé patro
- Změna jména NPC z Prase -> Kanec
- Nové NPC: Prasnice
- Nové NPC: Sele
Copyright © 2003-2021, RT Manawydan.