Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Ochrana osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů

Prostřednictvím užívání webových stránek (zejména pak prostřednictvím registrace herního a webového účtu na Manawydanu) a přihlášením do hry za použití MWClienta (dále jen Využití Služby) udělujete v souladu s ustanovením §5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu Vámi poskytnutých osobních údajů (dále jen Osobní údaje) realizačnímu týmu Manawydan jako správci Osobních údajů (dále jen Správce):

Účelem zpracování Osobních údajů jsou: (zejména, ale nikoliv výlučně) kontaktování uživatele Správcem či zpracovateli za účelem: zajištění bezchybného Využití Služby, bezchybného chodu Služby, informování uživatele o specifikacích a vlastnostech Služby a (zřídka i) marketingové činnosti, zejména poskytnutí komplexních informací o produktech a službách Správce a jiných subjektů, které Správce, případně zpracovatelé, Vám poskytnou prostřednictvím zasílání informací, nabídek, nabídek účasti na herním či souvisejícím dění, a to elektronickými prostředky (zejména e-mailem, prostřednictvím ICQ, fóra forum.manawydan.eu či jinými prostředky elektronické komunikace).

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně, a to na dobu deseti roků od data registrace či data posledního Využití Služby a jste si vědom, že právním základem zpracování osobních údajů je Zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovávány Správcem a pověřenými zpracovateli - za použití manuálních i automatizovaných způsobů zpracování.

Poučení o Vašich právech:

I. Požádáte-li Správce o informaci ohledně zpracování Osobních údajů, je Vám Správce povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:

 1. účelu zpracování Osobních údajů;
 2. Osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
 3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a
 4. příjemcích a zpracovatelích, případně kategoriích příjemců a zpracovatelů Osobních údajů.

II. Máte rovněž právo:

 1. na přístup k Vašim Osobním údajům;
 2. požadovat opravu Vašich Osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů; a
 3. kdykoli svůj souhlas odvolat oznámením doručeným elektronicky některému ze Správců (členů realizačního týmu Manawydan s pozicí alespoň Administrátor).

III. Pokud se domníváte, že Správce či zpracovatel provádí zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

 1. požádat Správce či zpracovatele o vysvětlení;
 2. požádat, aby Správce či zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; nebo
 3. se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Použití cookies - soubory cookies

Web manawydan.eu využívá soubory cookies ke shromažďování informací. Cookies jsou malé datové soubory, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení (pevný disk) uživatele, a jsou určeny pro použití na webových stránkách. Cookies soubory obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, trvání jejich uchovávání v koncovém zařízení a jedinečné číslo či řetězec znaků.

Manawydan.eu používá soubory cookies pro následující účely:

 1. poskytovat uživateli přesnější a pohodlnější používání těchto stránek, a přizpůsobit obsah internetových stránek manawydan.eu dle preferencí uživatele, a slouží také k optimalizaci využívání portálu. Poskytují zejména takové soubory, umožňující detekci zařízení uživatele Internetové služby a řádné zobrazení internetové stránky, nastavené dle individuálních potřeb uživatele.
 2. kontrolovat činnosti uživatele na portálu, s cílem mimojiné vytvořit statistiky, které nám pomáhají pochopit, jakým způsobem ho uživatelé využívají, což přispívá ke zlepšení struktury a obsahu těchto stránek, stejně jako identifikace zdroje, který uživatel používá pro vstup na stránky.
 3. technicky zajišťovat komunikaci mezi počítačem uživatele a webovým serverem.

Cookies jsou často používány na mnoha místech na internetu. Uživatel si může zvolit, zda a jakým způsobem budou cookies přijímány, díky změně preferencí a možností v jeho/jejím prohlížeči.

Pokud se uživatel rozhodne vypnout podporu souborů cookies v jeho/jejím prohlížeče, může být přístup do některých částí těchto stránek nemožný nebo to může mít negativní vliv na činnost některých funkcí, které jsou k dispozici na webových stránkách manawydan.eu.

Více informací o cookies můžete najít například na adrese: www.aboutcookies.org nebo eventuelně v sekci Nápověda v nabídce Vašeho internetového prohlížeče.

Copyright © 2003-2024, RT Manawydan.