Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

SVN 6484
- oprava pádu po použití dovednost Znalost zvěře na zvíře mimo farmu
- oprava pádu při vyvolání listu pro blokováním prodeje zvířat když vendor nemá nastavenou žádnou farmu
- oprava funkce přidání/odebrání NPC z listu Advancedvendora pro konkrétní farmu (neaktualizoval se gump listu)
SVN 6483
AdvancedVendor
- výkup NPC vendory na faremy
- vylepšená správa propojených farem (lze je nastavit víc, lze je nastavit jako výkupní a/nebo prodejní)
- výkup a prodej virtuálních NPC pro systémové vendory (pokud nejsou napojeni na farmy)
SVN 6477
Farmáři:
- Zprovoznění genetiky a perku Plemenných chov (AnimalBreeding)
- zobrazení infromací o genetice v gumpu dovednosti Znalost zvěře
Stopování:
- změna vzorce stopování
Chyby:
- oprava chyby výuky (počet výukových bodů byl zhruba dvojnásobný než měl být)
- opravy různých textů (čeština apod.)
- Přidáno první zabití pro NPC: : Ent z jasanového dřeva
- Přidáno první zabití pro NPC: : Ent z ratanového dřeva
- Přidáno první zabití pro NPC: : Ent z dubového dřeva
- Přidáno první zabití pro NPC: : Ent z cedrového dřeva
- Přidáno první zabití pro NPC: : Ent z tisového dřeva
- Přidáno první zabití pro NPC: : Ent z ebenového dřeva
- Přidán rychlí průchod pro dungeon: Isharské stoky - první až třetí patro
- Přidán rychlí průchod pro dungeon: Akademie válečníků
- Přidán rychlí průchod pro dungeon: Vlčí šachta a Abigorovo podzemí
- Přidán rychlí průchod pro dungeon: Elfí bažiny
- Přidán rychlí průchod pro dungeon: Kobka padlých duší
- Přidán rychlí průchod pro dungeon: Krypta první a druhé patro
- Přidán rychlí průchod pro dungeon: Skřetí chodby první a druhé patro
- Změna jména NPC z Prase -> Kanec
- Nové NPC: Prasnice
- Nové NPC: Sele
- Nové NPC: Ent z jasanového dřeva
- Nové NPC: Ent z ratanového dřeva
- Nové NPC: Ent z dubového dřeva
- Nové NPC: Ent z cedrového dřeva
- Nové NPC: Ent z tisového dřeva
- Nové NPC: Ent z ebenového dřeva
- Entí bossové přidáni v MultiSpawneru do světa (nutno nalézt ve světě)
- Přidán rychlí průchod pro dungeon: Kobka
- Přidán rychlí průchod pro dungeon: Doupě lapků
- Přidán rychlí průchod pro dungeon: Skřítkova jeskyně - 2. patro
SVN 6476:
Dnešní změnu budou nenávidět stopaři.

Úpravy a opravy Stopování
- zrušení 5% minima při určení šance nalezení stopy (obtížný tvor bude s nízkými dovednostmi hůře stopovatelný)
- předělání vzorců stopování konkrétního tvora (původní systém neuvěřitelně boostoval stopování vzácných druhů, spolu s výše uvedeným dával všemu minimálně 5% nálezu i při nízkém skillu a vysoké vzácnosti)
- obarvení textů (aby byly poznat od debugových hlášek)
SVN 6475:
- při otevření gumpu Síně slávy v dungeonu s nastaveným Nejrychlejším průchodem se gump otevře na stránce průchodu (jinak normálně na Hráči měsíce)
- přidána možnost přidat poznámku do nastaveného průchodu (např. popis podmínek, lokace vchodu/východu apod.)
- drobné úpravy gumpu průchodů v Síni slávy
SVN 6474:
- drobné grafické změny gumpu Síně slávy
- očarování předmětu "XP" (zvyšuje/snižuje každou XP odměnu o danou hodnotu, určeno na výjimečné předměty)
Systém Nejrychlejší průchod
- měří čas od vstupu do dungeonu až do jeho opuštění na druhém konci
- hráči kteří vstoupí v rozmezí jedné minuty a odejdou v rozmezí 10s budou v Síni Slávy zaznamenáni společně
- dungeon musí GM nastavit! (je zbytečné snažit se o rychlý průchod pokud dungeon není vidět na stránkách Síně slávy)
- systém bude časem rozšířen o odměny (např. putovní předměty spojené s titulem nejrychlejšího průchodu)
SVN 6471:
Přepracovaný gump PlayersOfWeek/Month na Síň slávy (HallOfFame), příkaz pro zobrazení změněn na [hall a [HallOfFame.

SVN 6472:
FirstKill / První zabití
GM mohou definovat NPC (nebo hráče!) pro které se bude počítat úspěch prvního zabití.
Vyhlášená i splněná První zabití jsou zobrazena v Síni slávy (gump po nalogování + příkaz [hall nebo [HallOfFame).
U splněného prvního zabití budou uvedena jména postav které se zabití účastnily (a udělaly alespoň 10% dmg).

PS: řemeslníci a farmáři neplačte (a nenadávejte), i pro vás něco chystám.
SVN 6467:
- MultiSpawner (hračka pro GM, umožňuje spawny ve vlnách jediným spawnerem)
Copyright © 2003-2021, RT Manawydan.