Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Byl objeven bug v OKRÁDÁNÍ, okrádání nepočítá správně hmotnost.
DO ODVOLÁNÍ JE ZAKÁZÁNO OKRÁDAT HRÁČE POMOCÍ ZLODĚJSKÝCH DOVEDNOSTÍ.
27. Sarvy 268. roku - Nové potřeby lidu isharského a ostatních pobývajících
Pane Bartoloměji, skladové prostory jsou nedostačující.
Bedny se nám plní, za pár dní už nebudeme mít kam nové věci ukládat.
Také truhla pro ukládání peněz je nevyhoující, její obsah bude brzo také naplněn.

- promluvil Galahad, skladmistr isharský
Hmm, dobře že jsi mi to řekl Galahade, budeme muset hledat nové možnosti
a nové prostory, jak skladovat větší množství surovin. Také zakázek je málo,
cožpak se nenajde pár schopných řemeslníků, kteří by materiál pro město zpracovávali?
Jde tu o dobro vše. Čím dříve bude město Ishar pod správou a zabezpečeno po stránce materiálové,
čím dříve budou mít lidé práci, tím dříve se budeme moc zabývat tou hranicí Bolesti, kterou způsobila Pohroma.
Tím dříve trpaslíci uvidí svůj Goren-zar, tím dříve elfové jejich Eldamar.

- promluvil Bartoloměj, lidský hraničář spravující město Ishar

Problém máme také s nedostatkem jídla. Staré se pomalu kazí a nové není.
Bohužel ani žádný farmář nebo kuchař své služby městu nenabídl.
Situace je vážná pane Bartoloměji.

- promluvil Galahad, skladmistr isharský
Mladá elfka připíchla na trhu papír:
"Vzhledem k množícím se útokům různých špinavých inviduuí, která se neváhají chopit zbraně aby dokončila okrádání bezbranných obyvatel města, hledám učitele šermu pro naučení základů ovládání meče. Preferuji elfí učitele!
Elfka Maya"
"Koupím lněné provazy, jasanové šipky, ingoty mědi a pružiny. Vše v počtu 20 kusů.
Maya"
Upraveno spamování hladových hlášek.
Další úprava řemeslnických zakázek - mírné navýšení XP odměny jako kompenzace snížení výdělku ze zakázky.
Opraven výpočet ceny řemeslnických zakázek, cena se počítala z prodejní místo výkupní. (po restartu)
Zcela nový systém hladovění - prosíme o testy a názory.
U NPC mágů-stráží až do opravy odstraněn summon.
Opravena chyba s mizením vlasů&vousů; vlasy vám GM na požádání udělá, vousy zatím nelze (chybí skripty, pracuje se na nich).
Dokončení lazení Zloděje - krádeží:
Úprava Stealing a Snooping: sjednocení vzorce kradení i nahlížení do batohu, změna způsobu započítávání hmotnosti kradené věci (rostoucí hmotnost snižuje šanci), oprava počítání hmotnosti kontejnerů při kradení (počítá se hmotnost i s obsahem).
Oprava modliteb Požehnej vodu, Proklej vodu (zacílené nádoby s vodou už můžou být stacknuté).
Upravena šance na okradení; nově je šance počítána i podle počtu naráz kradených předmětů, je tedy rozdíl zda kradete 10st nebo 1000st.
Pozor, pozor!!
Nový prodavač na trhu v Isharu v modrém stanu nyní vykupuje dřevo, peří a prodává výrobky jedinečné kvality z oborů řezbářství, truhlářství a krejčovina!!
Copyright © 2003-2021, RT Manawydan.