Manawydan.cz používá na svých webových stránkách nástroj zvaný cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Ultima Online - československý shard Manawydan

  1. Role play
  2. Svět fantasy
  3. Vlastní klient
  4. Komplexní herní systém
  5. Česká lokalizace
  6. Neustálý vývoj

Role play

Možnost volné interakce s okolním světem za postavu, kterou si vytvoříte podle svých představ. Svět plný čar a mystiky, kde kromě lidí narazíte i na elfy a hobity, trpaslíky a gnómy, orky a drowy. Herní systém úrovní a zkušeností, které lze získat i jinak, než jen tupým mlácením a vybíjením. Různá povolání s rozmanitou škálou dovedností a perků, ve kterých se mohou zdokonalovat: válečník, hraničář, mág, kněz, alchymista, zloděj, řemeslník i bard. Unikátní herní
prostředí Ultimy Online jako stvořené pro snadnou interakci postav mezi sebou. Manawydan Shard vznikl proto, aby všechny tyto pojmy svedl dohromady a svým hráčům nabídl neopakovatelný zážitek ze hry.

Svět fantasy

Máme vlastní emulátor světa postavený na základech projektu RunUO. V něm tvoříme herní systém, který jinde nenaleznete, s vlastními pravidly, která podporují volnou hru a plnou samostatnost hráčů, bez závilosti na Game Masterech. Samozřejmostí je získávání zkušeností za hru v závislosti na známce, kterou hráč obdrží od ostatních postav a realizačního týmu, ale i za prováděnou činnost, jako je boj, výroba a prodej řemeslných výrobků, lovecké
licence a další. K postupnému vylepšování postav dochází růstem jejich síly, obratnosti a inteligence, ziskem úrovní a následnému učení dovedností a perků.

Vlastní klient

Pro samotnou hru používáme nového herního klienta, kterého jsme sami vyvinuli a dále jej zdokonalujeme, abychom dále rozšířili možnosti a zvýšili prožitek ze hry. První věc, která možná překvapí zkušené hráče z Ultimy Online, je rozdílná rychlost postav a jezdeckých tvorů. Dále pak mimojiné i možnost naprosté volnosti herního rozlišení, avatar postavy při zobrazení jejího popisu a v neposlední řadě i bohatý systém maker pro usnadnění hry.

Komplexní herní systém

Současné MMORPG hry se kromě dokonalé 3D grafiky pyšní značně zjednodušenými herními principy, aby zábavu zpřístupnily masám. Většina UO shardů ve snaze konkurovat jejich existenci a s vědomím, že nikdy nebudou schopni dosáhnout stejného grafického zážitku, alespoň nabízí prakticky stejná pravidla. Nikoliv však my. Nemáme jednoduché systémy dovedností, které by postavu vystřelily raketově vzhůru k nejvyšší úrovni. Manawydan je shard pro náročné, kteří se na
tuctových MMORPG serverech nudí. Hra zde často vyžaduje pátrání po informacích a postupné zdokonalování nejen postavy, ale i samotného hráče. K tomu slouží naše Wikipedie, na jejímž rozšiřování se může podílet celá hráčská komunita. Důraz je kladen také na týmovou hru, skupiny jsou zde zvýhodněny např. ziskem více zkušeností při boji.

Manawydan Dokuwiki

Česká lokalizace

Nejsme největší ani nejstarší shard na české scéně, ale jsme první český shard, kde slovo český neznamená jen zemi původu. Ve hře nenarazíte na anglicky pojmenované druhy živočichů a monster, ani předměty, jejichž název vám nic neřekne. Jelen není deer, krátký meč je meč, heřmánek nemusíte hledat ve slovníku a když v lese narazíte na vlky místo wolfů, nebudete se je snažit podrbat za ušima.

Neustálý vývoj

Nic nemůže být úplně perfektní a my to víme. Proto vám nebudeme tvrdit, jak jsme dokonalí, jak všechno funguje k úplné spokojenosti týmu i hráčů. Proto jsme ve vývoji neustrnuli a každý týden přicházíme s novinkami a drobnostmi, které potěší. Neustále se snažíme vylepšovat a pořád hledáme - chytré a zvědavé hráče i členy realizačního týmu.
Na dalším vývoji našeho shardu a všech jeho součástí se totiž může podílet každý.

Manawydan Mantis Bug Tracker Manawydan MyBB Forum

Protože tak bude mít naše snažení smysl a hráči se k nám budou neustále vracet.

Scumerian
 - 6.11.2015
*Jaro 2.Toru, 352. roku*
Toho večera vyhledala Sigrid Gartana na balkóně budovy u Hory svědomí. Sigridiiny čistě umyté vlasy voněly šeříkem a jarem. Téměř vždy je nosila rozpuštěné, aby ji poskakovaly po ramenou, nyní je ale měla na jedné straně sepnuté nahoru, na druhé straně lehce natočené. Oblékla si světle modré šaty, které podtrhovaly odstín jejich očí a dodávaly jim jasu a jejichž tenká ramínka odhalovala hladkou kůži na jejích jemných ramenou. Okolo pasu měla našikmo uvázanou šerpu která zvýrazňovala křivky jejího těla. Šaty nedosahovaly až k podlaze a Gartan se překvapeně usmál, když si všiml že na nohách nemá kožené boty, nýbrž jemné střevíčky.
„Žádná část tebe si to neužívá?“
Sigrid se na něj zamračila.
„Nechtěla bys aby tě tak viděl tvůj už skoro manžel? nevzdával to. Nepotěšil by tě snad výraz na jeho tváři?“
„Potěšilo by mě zabíjet orky. Odpověděl za ní.“
„Nech toho.“
Sigrid na něj pohlédla, jako by ji uhodil.
„Nech toho, zopakoval.“
„Podívala ses do zrcadla, od chvíle kdy tě ta-
Sigrid si odfrkla než stačil dokončit větu a začala se odvracet, Gartan ji ale držel na místě pohledem a úsměvem.“
„Měla bys.“
„Mluvíš nesmysly, odvětila.“
„Kdepak. Proč jsi odhodlaná schovávat se za bahnem a jednoduchým oděvem?
Sigrid zavrtěla hlavou a pohnula rty, jako by chtěla odpovědět, nedokázala ale najít slova.“
„Tvého snoubence by pohled na tebe potěšil, stejně jako těší mě, tvého přítele.
Nepřiprav ho o tu chvíli, kdy tě má šanci spatřit jinak než po dlouhém dni dřiny zpocenou a špinavou, nikdy nevíš kdy může být ta jeho poslední. poslední slova zašeptal a sjel ji prsty po rameni při odchodu.“
„Co tím myslíš? otočila se ale Gartan byl už dávno pryč.“
Sigrid po Gartanově odchodu dlouze přemýšlela nad tím, co ji vše pověděl mezitím co jen obdivovala houstnoucí šero na jihu, na soumrakem zahalenou dřevnickou državu.
Poté se vydala za svým snoubencem, s nadšením a radostí že si budou moct opět navzájem užívat blízkost, dokráčela před jeho dům, dveře byly otevřené tak se Sigrid neostýchala a vstoupila.
Oheň v krbu se zdál být dlouho uhašený, proto v domě bylo neobvykle chladno což ji v blesku do hlavy přineslo několik nejistých myšlenek, v rychlé chůzi vrazila do další místnosti, na zemi leželo tělo, hrozivě znetvořené, Sigrid nestačila polapit dech, podlomily se jí kolena do louže krve, se vzlykem se k němu doplazila a naposled pohlédla do smrti zbarvené tváře svého milého.
Gartana nemohla po dobu několika týdnů nalézt, měla za to, že před ní prchl, což akorát potvrzovalo její teorii o tom, co byl ten muž schopen udělat ale proč?
Pro Sigrid to byly nejtěžší chvíle jejího života, opakovala si Gartanova slova pořád dokola že jí to dovádělo k šílenství a uvažování nad tím, že by toho byl schopen její nejlepší přítel, činila událost pro ni ještě těžší.
Trávila celé měsíce uzavřená před okolním světem a to v dolech nebo hlubokém lese, po celou dobu ji provázely noční můry které ji nedaly spát.

Jednoho dne se ji však podařilo zase snít...
„Ugh, kde to jsem? Sigrid seděla na loďce, kolem ní nic než mlha a na obloze mračno.“
Chvíli nečinně seděla a rozhlížela se načež na protější straně loďky se začala sbíhat pomalu linout světélka, která začala tvořit tvar, postavu která se rozzářila tak, že byla Sigrid nucena si zakrýt zrak, když ruku odkryla, uviděla jak sedí naproti ní, zcela v dokonalé podobě, její ztracená láska.
Jakmile se napřáhla a pohladila jeho tvář, objevily se na ni čtyři zářivé průřežy, přesně ve stopách kam se ho dotkla.
„Oh, se zděšeným výrazem stáhla ruku.“
On však klidně a začal se usmívat, Sigridiin výraz se náhle také změnil v usměvavý, po výměně pohledů se zadíval směrem, kam slunce zapadá, ona ale byla v malém tranzu a až po chvilce si všimla že se tam v daleké mlze něco rýsuje, nebyla však schopna určit co.
Ukázal tím směrem a mlčky pohleděl opět na ni a široce se usmál, vzal ji za ruku a jeho tělo začalo zářit, po menším záblesku se světélka různě rozptýlila a plula dál k pohlcující mlze, kde se ztratily.
Po probuzení, jako by měla jasno.

*Zima 27.Toru, 352. roku*

Sigrid obalená kožichem v zimní vánici se zastavila před Cypronou a pohlédla na hradby, které jejímu zraku, připadaly jak do nebe sahající.
SVN 4061, svn4061:
Whitey
CS4, Štíty:
- dokončené definice a použití štítu, chybí jemné rozlišení jednotlivých typů v XML (prozatím jsou lehké štíty 8%R/15%M, střední 8%R/8%M, těžké 15%M/8%R)
- štíty dávají v CS4 bonus k aktivní obraně (lehké 2, střední 1, těžké 0), zatím nijak nevyužito
- ozvučen zásah štítu + zpráva v debugu (na postavě/NPC Debug true)
CS4, Zbroje:
- do XML přidáno jemnější rozlišení kategorií
- oprava pádu [test zbrojeCS4
CS4, Zbraně:
- přidáno načítání rychlosti zbraně z CS4 definicí (v testovacích zónách); trochu to zpomalí útoky skrz CS4, protože většina definic z automatu má zatím rychlost okolo 3s - viz. [test zbraneCS4
AI:
- pokud AI nezabíjí omráčené, použije po omráčení cíle akci Wander, místo Guard (= pokud je daleko od domova a nikdo na ni neútočí, měla by se hned začít vracet)
SVN 4005-4060, svn4060:
Whitey
- práce na CS4
- oprava gumpu CS4 zbraní při hráčském přístupu (nefungoval selektor)
- změna výpočtu očarování magické zbraně (místo ekvilibristiky s desetinami dá +2 magie za každé +1, ale sundá o 1 hlavní poškození zbraně; tj. dýka 3-4 + MagicWeapon +1 = dýka 2-3 + 2 magicky)
- ErrorMessage pro WebStatus
- úprava definice tokenů, řetězec definující zdroj tokenů může být seznam, dělený čárkami
- reset vendora a posledního času zaplacení při nájmu vendora (bug vendora který po najmutí chtěl hromadu platů)
- úprava statistiky pro zobrazení na webu (dungeony 5->15, Itemy 10->30, NPC 10->30)

- opraven pad (Kouzlo MagicMissile)
- Presun duplicitniho kodu ze 7 metod do EnchantmentEngine.GetEffectTime
- Opraveno spatne mazani followeru nonsummonu pri smrti.
- Zvysen polocas rozpadu kosti z 1hod na 2hod
- Mislead - Opraveno zruseni efektu pri smrti klonu
- MagicMissile - kompletní přepracování kouzla
- ImportantMessagesGump - Hotfix posledniho padu kvuli preteceni
Valerie
 - 12.10.2015
O fontáně v podzemí, temných bytostech, drowech a sbírání květin

Po letech, kdy se lidé (i další rasy) pomalu vyrovnávali s Pohromou byli i tací, kteří začli přemýšlet, jak s jejími následky bojovat. Zjistili, že Bolest není jen stálá síla, ale že reaguje na jisté podněty snad s určitou dávkou "inteligence". V takových případech bývala často doprovázena zemětřesením, to když byl například v ohrožení některý z elementů, který bránil jejímu plnému celosvětovému propuknutí. Třeba když došlo ke znečištění Fontány, kvůli čemuž se stala do budoucna přísně střeženým místem. Při pátrání po receptu na lektvar proti Bolesti, jehož hlavním vynálezcem byl Shunnar, se zjistilo, že právě na tomto místě může schopný alchymista lektvar vyrábět. Tomu však celou dobu bránily nástrahy a četní mocní nepřátelé.
Valerie ale brzy odhalila, že krom zlých temných bojovníků Bolesti existují i jiné nadpřirozené bytosti, ty na straně dobra. Třeba tehdy, když se poprvé setkala s Karnch'zachem z jiného světa, který poskytl velmi cenné informace pro boj s Bolestí. Zjistila, že věci nejsou jen černé a bílé, třeba když se seznámila s možná trochu zlomyslným (ale ne zlým) měňavcem, který byl později i přes její a Mirovy pokusy o pomoc oběšen. Zjistila, že i ork může být přítel na život a na smrt a že ani drowové nejsou všichni stejní.
Možná právě díky velice omezenému prostoru a nedostatku dobrých řemeslníků se jí tak dařilo a dokázala za těch pár let nastřádat vcelku velké jmění. Její kontakty s ostatními rasami byly až na malá nedorozumění docela hladké, hlavně díky dřívějším obchodním kontaktům po celém světě nezasaženém Bolestí. Když se po letech od vypuknutí Pohromy opět objevila rasa drowů, měla už s orky pod vedením náčelníka Nazgela dobré vztahy, až na drobné a poměrně zřídkavé třenice. Objevení vchodu do Podtemna však řádně zamíchalo kartama, protože orkové i drowové jsou v jádru poměrně konfliktní povahy a rozhodně byste si je zrovna nevybrali za sousedy. Orkové byli ještě zvladatelní za daného poměru ras, spolu s drowy by však už představovali vážnější hrozbu. A skutečně - tyto dvě rasy spolu brzy začaly obchodovat a spolupracovat. Zatímco s drowy byli lidé hned od počátku ve válečném stavu, vztahy s orky rychle začaly chladnout. Nejen, že drowové podnikali pod pláštíkem noci výpravy na povrch, lidé pronikali na jejich území kvůli sběru květiny Tilaronpus Alinus, která byla potřebná na výrobu Shunnarova lektvaru. I mezi drowy však byly výjimky - třeba ten, který spolupracoval s mágy z Arcana na boji proti Bolesti a se kterým se jednou Valerie setkala.
Jednou se stalo, že v bojích padla tehdejší starostka do zajetí, když byla zmařená výprava bytostí povrchu rozprášena do okolí poblíž vchodu do Podtemna. Skutečnost, že je takového postavení, si chtěla raději nechat pro sebe a ostatně i veškeré věci, které by ji mohly spojovat s výkonem její funkce, před výpravou naštěstí schovala do městského skladu. Avšak brzy měl být její plán zmařen - byla odvlečena do samotného centra drowího města, aby byla mučena. Náhoda tomu chtěla, že zrovna v tu dobu se k tomu přichomýtl orkský náčelník Nazgel. Valerie dosud svou funkci ve vedení drowy nenáviděného Isharu neprozradila, ale Nazgel dobře věděl, koho drowové mají v rukách. Užuž se málem dal do řevu (jak to orkové mají ve zvyku), když tu si s Valerií vyměnil pohled. Něco se v náčelníkovi zlomilo a zmlkl, na dotaz drowů, jestli ženu zná, odpověděl záporně a dokonce ji pomohl vyváznout velmi lehce z toho vážného problému. Vzhledem k tomu, že se ork drbal na hlavě a neklidně přešlapoval, bylo jasné, že v něm probíhalo složité morální dilema a zmatení, ale nakonec zvolil dlouholeté přátelství s člověkem a Valerie tak po poměrně krátkém (a na drowy milosrdném) mučení byla propuštěna jako bezcenná vesničanka. Tutu laskavost Nazgelovi nikdy nezapomněla. Byl to jeden z důvodů, proč rasu orků nezatracovala a i v budoucnu, když už Nazgel dávno nebyl náčelníkem (a ona nebyla starostkou Isharu), s orky udržovala dobré vztahy.
Valerie
 - 8.10.2015
Jak čas utíkal, věhlas kovářky ve městě stoupal a spolu s cestami k lepším obchodům se otevíraly i dveře k významným osobnostem města. Nejednou pomohla v boji proti nepřátelům města, ať už se jednalo o armády obřích mravenců, fanatiky Linse Sargy, bandy loupeživých nájezdníků či o zákeřné a temné drowy, do jejichž říše byl objeven vstup a o nichž si ještě později řekneme něco dalšího. Také v boji proti Bolesti postupem času docházelo k pokrokům, u kterých řemeslnice nemohla chybět. Tak se stalo, že se Valerie dostala do rady města Ishar a jistou dobu vykonávala funkci soudkyně. Vzhledem k těžkopádnosti rozhodování rady po smrti Glumíka Jedličky, tehdejšího správce města, však po nějaké době došlo k tomu, že rada odhlasovala svůj zánik a zvolila do čela města Valerii, která vzápětí změnila pravomoci rady z rozhodovacích na poradní. Nedlouho poté musela svou pozici obhájit před zrádným Terrencem, který se pokusil nezákonně uchvátit vedení města do svých rukou a za tuto troufalost zaplatil cenu nejvyšší. Počáteční období vlády bylo ve znamení upevňování bezpečnosti, rozšiřování počtu občanů a restrukturalizace městských struktur. Byly pevně stanoveny platy stráží, které město každoročně odvádělo ze své pokladny a do služby byly přijati noví kadeti, kteří nastoupili pod vedení Horiana Vorena. V těch těžkých dobách ruku k dílu častokrát přiložili i traslíci v čele s Gergem, orkové pod vládou obávaného Nazgela i elfové v čele se členy Saara tirnor vanwalion pod vedením velekněžky Mayi.
Po letech vlády se však kovářka rozhodla vzdát se své funkce a vrátit se k řemeslu, které za tu dobu trochu zanedbávala a měla tak co dohánět. Ve funkci ji vystřídala Tereza Černovírová, před kterou měl brzy vyvstat nelehký úkol - poražení Tchirstichova démona a zajištění výroby lektvarů proti Bolesti, které byly nazývány podle svého vynálezce Shunnara.

Ale na moment se ještě vrátíme k drowům a k tomu, jak se naše hrdinka ocitla, jako jedna z mála bytostí povrchu, v samotném centru Tzir Ularu, drowího města a centra Podtemna... a co víc, jak se relativně v pořádku zase vrátila zpátky pod otevřené nebe.
Valerie
 - 8.10.2015
Valerie, dcera kováře, přišla do Isharu někdy asi v 60. letech 3. století. Měla tehdy jen malý vak s věcma - bochník chleba, malý váček stříbrňáků a na sobě to nejprostší a otrhané oblečení, na kterém byly znát útrapy dlouhé cesty. Stejně jako většina stvoření tehdejší doby si i ona nejprve musela projít strastiplnou a dlouhou cestou, než se (snad zázrakem) vymotala z oblasti na severu, která byla zasažena Bolestí. Mnoho z těch, kdo to tehdy dokázali, stanulo před branami města ve stavu šílenství či pološílenství a putovali tak rovnou do městského blázince. Bohové či osud však měli s mladou učednicí černých řemesel jiné plány a tak hned za branami města dozvěděla se nezkušená tovaryška, že město shání mimojiné i drobné kovové součástky na výrobu mechanismů sloužících pro počínající boj s Pohromou. Poslední peníze tedy moudře utratila za nástroje potřebné pro provoz řemesla a na nějakou dobu se usadila na ulici poblíž městské, volně přístupné výhně, která se dodnes nachází na tržišti. Zakázka pro město byla během pár dní dokončena, což přineslo mladé řemeslnici trochu té slávy a brzy se tak rozkřiklo, že ve městě je nové děvče s pro děvčata trochu netradiční živností. Krom zakázek pro město se tedy brzy živila i prací pro kolem procházející dobrodruhy, kterých bylo díky strategické pozici isharské kovárny nemálo.
Materiál na výrobu tehdy horko těžko získávala z nedalekého dolu, který je ve správě národa trpaslíků. Díky tomu si postupem času mezi nimi získávala známé - zejména zkušeného kováře Istara a toho času učedníka Michaela, který spolu s ní získával od mistra rady a znalosti. Tito dva se stali jejími blízkými přáteli a poskytovali jí spojení do komunity trpaslíků, což se ukázalo jako nedocenitelná výhoda. Neboť od koho jiného se učit kovařinu, než od mistrů tohoto řemesla, přestože někdy trochu mrzoutských a snažících se střežit si ta největší tajemství jen pro sebe. Postupem času si získávala jejich důvěru, což o mnoho let později vyvrcholilo i pozváním na trpasličí sněm, kde i přes (u trpaslíků tak obvyklé) brblání některých získala Valerie čestný titul "přítel trpaslíků" od samotného jejich krále. Ale to už bychom trochu předbíhali..
Stejně tak jako s trpaslíky, podobně dobré vztahy si budovala i s mnoha jinými skupinami, ať už šlo třeba o Arcanum, elfy či orky. Obchod totiž začínal kvést Valerii víc než dobře a rasy tehdy hledali společné cesty, jinak by na tak malém území okleštěném Bolestí vůbec nemohli společně existovat. Někdy v té době poznala osoby jako například Mira, Terezu Černovírovou, Horiana Vorena, Glumíka Jedličku, orskského náčelníka Nazgela, otrlého elfa Süleho a mnoho dalších, jejichž osudy se s těmi jejími protínaly i v mnohých letech budoucích.
Jak se o dost později ukázalo, všechny tyto známosti ovlivnily značně život její i mnoha dalších obyvatel Manawydanu, nehledě na to, že dobrá síť kontaktů je pro obchod stěžejní.. Ale o tom snad už víc příště.

SVN 4002-4004, svn4004.
Whitey
Očarování generované regionem:
- oprava odstraňování efektů (bug očarování Antimagic)
- nelze je dispelovat

Hudební nástroje:
- v popisu zobrazují skupinu do které patří
- při učení se na nástroj píše název skupiny, místo názvu nástroje ("Učíš se hře na bubny" místo "Učíš se hře na Buben")

Disarm:
- předělán z timeru na CanBeginAction, ošetřeno vyražení zbraně (BaseWeapon), štítu (BaseShield), zbroje (BaseArmor, nevyužito)
- disarm provede současně vyražení zbraně i štítu, pokud jsou splněny podmínky (dosud jen zbraň, po druhém targetu štít)

Ostatní:
- efekt setu (uniformy) nelze dispelovat
- BeginAction může zobrazovat ikonu zablokované akce, ikona přidána k pauze z: hře na nástroj, vrh boly, dismount z boly, RejuvinationAnkhs, hození prokletou i žehnanou vodou, DungeonTeleporter s nastavenou zprávou, použití hůlky (nevyužíváme), spec. útoky pěstmi (nevyužíváme), sražení ze sedla, LocateObjectSpell, Disarm zbraně, Disarm Štítu
- [test disarm vyrazí cíli zbraň a štít (bez testu perků na štít)
SVN 4001-4001, svn4001.
Whitey
- načítání CS4 definice zbrojí (základ bez dalších parametrů)
- "[test zbrojecs4" vám ukáže o kolik sníží vaše současná zbroj damage které má 20 ve všech elementech
- udice zobrazuje v popisu nasazenou návnadu
SVN 3887-4000, svn4000.

Revize magie:
MassHaste, Displacement, MindBlank, Repulsion, Blur, Displacement, ChangeSelf, MordekainsSword, HorridWilting, ProtectionFromSpells, WordBlind, ProtectionFromArrows, VampiricTouch, PhantasmalKiller, Ray Spells, StinkingCloud, DelayedFireball, Fear, MassInvisibility, ExpeditiousRetreat, Haste, AlterSelf, FireShield, IceStorm, Evardovy chapadla, DelayedBlastFireball, Fireball, OtilukesFreezingSphere, ChainLightning
- Pridany efekty a zvuky pro zrychlovaci kouzla
- Pridana kontrola, zda se ma provest effekt z XML nebo ne podle NoEffect propy
NecroSummoni:
- Smazany strileci summoni z I a II.
- Ve II pridana odolna zombie
- Upraveny sance
Ostatní:
- velká rekonstrukce systému rychlosti NPC a hráčů
- dočasné zrušení snížené rychlosti pro malé rasy
- spousta práce na optimizaci skript
- Oprava zobrazovani pridani HPcek na pacienta. (provadelo se na healerovi)
- Fixnut auto-guard petů, kdyz je master omracen. Ted uz utoci jak na agressory tak na agressed.
- Snizen cas rozpadu tela a jeho kostry z 2hod/4hod na 0.5hod/1hod
- Pridana moznost specifikace, zda dany typ summona muze kouzlit mass spelly a summonit, do Summoning.xml
- Opraven bug, kterej zpusoboval na koni vzdy rychlost Activespeed kone * 0.9
- Opraveno pri omraceni, ze Vas vas summon/pet zacne ochranovat pred agressorama, kteri na vas utoci. (POZOR neplati pro agressed! Tj ti, ktery na ktery zautocite vy)
- Pridano smazani vsech summonu pri smrti pana (jak pro NPC tak hrace)
- Pridano smazani vsech followeru pri deletu mastera
- Pridano pro summony, ze nemuzou kouzlit dalsi svoje summony a masovy kouzla
- Pokud ma NPC ControlMastera, tak se pri prikazu attack ignoruje kontrola vzdalenosti mezi petem a targetem a kontroluje se pouze, zda Master vidi target a pokud ano, tak pet bezi za targetem k utoku.
- Opraveny pady pokud target postava nemela vybranou rasu, profesi nebo nemela specializaci
Whitey
- oprava MirrorImageSpell
- příkaz "[test forcibility On|Off" pro odpojení průrazu zbrojí (místo průrazu zbroje "plný" zásah zvyšuje poškození o 1/10 koeficientu kritického zásahu)
- oprava pádů při vymývání
- základ dat CS4 zbrojí
- oprava decilitrové výroby
- upravení metod SOEOnAttack a SOEOnDefense (int damage místo bool hit)
- převedení efektu FireShieldSpell z SOEProtectionEffect na SOEOnDefense
- region je schopen nést očarování jako předmět
- příkaz [enchant zacílený na zem nastaví očarování regionu
- drobné úpravy očarování + systému buffikon
RadstaR
 - 2.10.2015
Omlouvam se za ranni vypadek. Server uz bezi.
Thortogily
 - 1.10.2015
...A v Nulldenu to začalo pomalu žít...
Už nějaký ten pátek Nullden žije šeptandou, kolem zvolení nového starosty. Rok uběhl jako voda a poslední dny už začínají nabývat na napětí. Výsledek?
Možná více než zřejmý, ale jak je z mnoha příběhů známo, i samotný závěr může mít pořádné drama. I tak obyvatlé začli
stavět u velkého stromu oslavné posezení a celé město se začalo připravovat na další dny a na to, co přinesou.
Rybáři začali chytat ty nejlepší a nejchutnější ryby, což k takové oslavě prostě patřit musí a zbytek se staral o dekoraci kolem celého skromného sezení.
I v cechu Svobodných bylo na pilno, ať už se povede vyhrát nebo ne, je to potřeba pořádně oslavit a tak dostal trpaslík Šmirgl za úkol udělat něco,
"co svět ještě neviděl", bůh ví jak to dopadne. I tak celý Nullden vyčkává na onen den, kdy se vše rozhodne.
Bude to počátek zářné budoucnosti, jenž je všem vesničanům slibována? Nebo pád do pekel? To nikdo neví, není jiné možnosti, než počkat.

Copyright © 2003-2015, RT Manawydan.