Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Ultima Online - československý shard Manawydan

  1. Role play
  2. Svět fantasy
  3. Vlastní klient
  4. Komplexní herní systém
  5. Česká lokalizace
  6. Neustálý vývoj

Role play

Možnost volné interakce s okolním světem za postavu, kterou si vytvoříte podle svých představ. Svět plný čar a mystiky, kde kromě lidí narazíte i na elfy a hobity, trpaslíky a gnómy, orky a drowy. Herní systém úrovní a zkušeností, které lze získat i jinak, než jen tupým mlácením a vybíjením. Různá povolání s rozmanitou škálou dovedností a perků, ve kterých se mohou zdokonalovat: válečník, hraničář, mág, kněz, alchymista, zloděj, řemeslník i bard. Unikátní herní
prostředí Ultimy Online jako stvořené pro snadnou interakci postav mezi sebou. Manawydan Shard vznikl proto, aby všechny tyto pojmy svedl dohromady a svým hráčům nabídl neopakovatelný zážitek ze hry.

Svět fantasy

Máme vlastní emulátor světa postavený na základech projektu RunUO. V něm tvoříme herní systém, který jinde nenaleznete, s vlastními pravidly, která podporují volnou hru a plnou samostatnost hráčů, bez závilosti na Game Masterech. Samozřejmostí je získávání zkušeností za hru v závislosti na známce, kterou hráč obdrží od ostatních postav a realizačního týmu, ale i za prováděnou činnost, jako je boj, výroba a prodej řemeslných výrobků, lovecké
licence a další. K postupnému vylepšování postav dochází růstem jejich síly, obratnosti a inteligence, ziskem úrovní a následnému učení dovedností a perků.

Vlastní klient

Pro samotnou hru používáme nového herního klienta, kterého jsme sami vyvinuli a dále jej zdokonalujeme, abychom dále rozšířili možnosti a zvýšili prožitek ze hry. První věc, která možná překvapí zkušené hráče z Ultimy Online, je rozdílná rychlost postav a jezdeckých tvorů. Dále pak mimojiné i možnost naprosté volnosti herního rozlišení, avatar postavy při zobrazení jejího popisu a v neposlední řadě i bohatý systém maker pro usnadnění hry.

Komplexní herní systém

Současné MMORPG hry se kromě dokonalé 3D grafiky pyšní značně zjednodušenými herními principy, aby zábavu zpřístupnily masám. Většina UO shardů ve snaze konkurovat jejich existenci a s vědomím, že nikdy nebudou schopni dosáhnout stejného grafického zážitku, alespoň nabízí prakticky stejná pravidla. Nikoliv však my. Nemáme jednoduché systémy dovedností, které by postavu vystřelily raketově vzhůru k nejvyšší úrovni. Manawydan je shard pro náročné, kteří se na
tuctových MMORPG serverech nudí. Hra zde často vyžaduje pátrání po informacích a postupné zdokonalování nejen postavy, ale i samotného hráče. K tomu slouží naše Wikipedie, na jejímž rozšiřování se může podílet celá hráčská komunita. Důraz je kladen také na týmovou hru, skupiny jsou zde zvýhodněny např. ziskem více zkušeností při boji.

Manawydan Dokuwiki

Česká lokalizace

Nejsme největší ani nejstarší shard na české scéně, ale jsme první český shard, kde slovo český neznamená jen zemi původu. Ve hře nenarazíte na anglicky pojmenované druhy živočichů a monster, ani předměty, jejichž název vám nic neřekne. Jelen není deer, krátký meč je meč, heřmánek nemusíte hledat ve slovníku a když v lese narazíte na vlky místo wolfů, nebudete se je snažit podrbat za ušima.

Neustálý vývoj

Nic nemůže být úplně perfektní a my to víme. Proto vám nebudeme tvrdit, jak jsme dokonalí, jak všechno funguje k úplné spokojenosti týmu i hráčů. Proto jsme ve vývoji neustrnuli a každý týden přicházíme s novinkami a drobnostmi, které potěší. Neustále se snažíme vylepšovat a pořád hledáme - chytré a zvědavé hráče i členy realizačního týmu.
Na dalším vývoji našeho shardu a všech jeho součástí se totiž může podílet každý.

Manawydan Mantis Bug Tracker Manawydan MyBB Forum

Protože tak bude mít naše snažení smysl a hráči se k nám budou neustále vracet.

Whitey
 - 5.10.2017
Jsme online, teď už snad definitivně.
Lynx
 - 5.10.2017
Bohužel se nám stále nedaří zprovoznit server, nastali jisté systémové komplikace. Prosíme hráče o trpělivost.
                                                                                                                                                   Zápisek Velitele Vrány pro starostu Isharionu
Pane, musím vám z lítostí oznámit, že jsme byli nuceni opustit Kiton. I přes všechna ujištění mistrů z magické univerzity se vrátila bolest, což spolu z obrovskými  počty skřetů útočících do týlu našich jednotek, způsobilo náš nenadálý ústup. Mistr František mě žádá, abych vás upozornil na možnost, že bolest je vyvolána uměle. Zmínil, že se jedná o úskok jistého Drowa, který se o tyto věci pravděpodobně zajímá a kolem kterého bylo nedávno na akademii tolik povyku. Já bych pro změnu rád upozornil, že skřeti jsou mnohem zákeřnější o mocnější, než kdy předtím. Také jsou velice dobře organizovaní a mají mocné šamany, které jsem nikdy před tím neviděl. Doporučuji zvýšit počet mužů u severní věže. Orkové, už nejsou největším problémem severu. Podle našich zvědů, stáhli všechny své muže do Galu Gundu. Od Uruk Goi přicházejí velké počty skřetů. Podle zvědů je možné, že Pevnost orků brzy padne.
Omlouvám se za své selhání. Podepsán Jiří Vrána, velitel severního oddílu Isharionské Armády.
Nevrin
 - 24.9.2017
(Provizorní verze. Doladím později)

Galu Gund nevidět tolik dění od doby, co bejt postavenej. Skřeťák dokázat orka najít nepřipravenýho už jednou, ale ork sobě slíbit, že nedovolit znova. Přece to ale bejt skřeťák, kterej dokázat oklamat orka ještě jednou.

Přicházet ork a přinášet zpráva, jak bejt Kiton skřeťáka plnej. Skřeťáka, co žádnej nevidět přijít a přece ho teď moct vidět všude v Kiton. Hnusná mojo to muset bejt. A že mojo vidět, hlásit i ork, co tam hlídat.

Kde bejt mojo a kde bejt skřeťák, čuchat zase drowák. Kiton bejt teda místo, kde ork muset udeřit!

Tak Gobrug zase sebrat zase bojovník k boji a připravit se znova potkat skřeťáka. Než vyrazit, prohlídnout ještě jednou Galu Gund. Vidět, že ork bejt připravenej všude. Tam co bejt malá brána, postavit ork nová hradba ze dřeva a bojovníka, co hlídat jak bejt noc, nebo den. Znova už tudy skřeťáka nepustit! Bojovník, co tam hlídat říkat, jak moc skřeťáka teď bejt až moc blízko ke Galu Gund a jak něco chystat.

Proto chtít prvně poznat, jestli skřeťák nechystat nějaká velká zrada. Znova tam potkat silná skřeťák co s nim už dřív bojovat. Horší bejt boj od toho, že skřeťáka bejt mnoho. Až tolik, že dokázat orka obestoupit ne všech stranách a zle orka zatlačit. I když ale ork postoupit daleko, nevidět nikde zrada, která by moct uškodit orkovi, co bejt připravenej za svoje hradba u Galu Gund.

A bejt pozdě, když poznat, od čeho ta zrada přicházet. Znameni novýho boje uslyšet, když vítr přinést zvuk rohu od Kiton. Skřeťák vylákat orka k boji a začít dělat svojí škodu u Kiton. Bejt to Gobrug, kdo přikázat, ať se ork obrátit ke Kiton a zanechat boje u Galu Gund. Kiton bejt místo, kde mojo bejt. Jen skřeťáka vidět u Galu Gund a ne víc, než kolik dokázat odrazit hradba a bojovník za ní.

Vybrat taková cesta ke Kiton, aby liďák od Isharu, co tam mít svoje bojovník, nevidět orka hned přicházet. Všude, kde vidět Kiton, vidět i skřeťáka. Z liďáka, co tam bejt první nevidět nic. Každá cestá, která vest do středu města bejt přerušená hradbou. Hradbou ze dřeva, ale taky hradbou od mojo, kterou nedokázat žádnej ork překročit. Marně hledat, kde třeba najít díra, skrz všechna ta hradba. A bejt pozdě, když ork poznat, že skřeťák přijít od zad a ve velkym počtu a síle udeřit na orka. Ork nedokázat odrazit všechnu tu sílu co tak nečekaně přijít a jen těžce dokázat ustoupit. A aby nebejt rána málo hluboká. Pocítit ork Bolest, jen slabou, jak začít, silnější, jak pokračovat.

Od Galu Gund pak přijít znamení, že i tam ork bojovat. Gobrug ale věřit, že větši hrozba pocházet od mojo a ještě víc od mojo, co přinášet Bolest. Přikázat, ať co stát vedle Gobruga pokračovat boj u Kiton. Ork od Galu Gund, ať bojovat boj svůj. Jen mojo, co dokázat přinést slovo k uchu, i když bejt třeba za horou daleko, nechat Gornaga šamana poslat pro Bumhug v Galu Gund. Ať jen tehdy dát znova znamení, když hrozba Galu Gund bejt největší a bez každýho bojovníka, co moct sebrat, nedokázat odvrátit.

Ork u Kiton znova sebrat silu a udělat řadu pro další boj. Vidět, že bolest sílit a sebrat orkovi třeba pro vždycky cestu k tomu, co dělat Bolest. Bejt ale znova poraženej. A ne jen jednou. I když se vždycky znova vrhnout do boje, skřeťák dokázat vždycky orka odrazit. A jak síla orka ubejvat, síla bolesti začít překonávat i sílu orka. A jak tam tak stát a vydejchávat i tu poslední sílu co orkovi zbejvat. Zavolat orka zvuk rohu od Galu Gund. Galu Gund potřebovat i posledního orka k obraně.

Gobrug proklít skřeťáka a Bolest. Jako dřív Gobrug promlouvat, že radši vidět Kiton hořet, než liďáka od Ishar v Kiton. Tak teď vidět Kiton padnout od Bolest. Jako by Kiton shořet.

Vrátit se teda ke Kiton tak rychle, jak jen dokázat. A skutečně, skřeťák se vrhnout proti Galu Gund s taková síla, že jen těžce ho bojovník dokázat držet. A co dělat všechno tak zlý bejt, že i ke Galu Gund začít přicházet. Gobrug vidět, že každej z orků bojovat, jak mu jen vůle k boji dovolit a nedokázat najít síly víc. A Bolest, co se blížit brát i tu poslední. Gobrug příkázat, ať orčice připravit každýho, aby opustit Galu Gund, když Bolest přijít jen o krok blíž.


(Provizorní verze. Doladím později)
"Pane, Naše průzkumná jednotka dorazila do Kitonu." Salutujíc, zaskřehotal mladý voják svému velícímu v Isharských kasárnách. 
Velitel jen nezaujatě pokýval.
Voják se nervozně popotáhl za rukáv své kožené tuniky. "Pane, bohužel, město nebylo až tak prázdné jak si naši zvědi mysleli."
V tů chvíli voják získal plnou pozornost svého velícího, což pro něj rozhodně nebyla příjemná zkušenost. Velitel ho chvíli probodával pohledem a pak jen tiše řekl : "Takže jsme Kiton neosvobodili?"
"Pane, obávám se, že město okupují skřeti. Velké množství těchto tvorů se opevnila v okolí tamní tržnice a nelze je od tud vyhnat." 
"Tak je nevyhánějte, ale zlikvidujte je!"  
"Pane, zdá se že tito skřeti jsou dobře organizovaní, našli jsme spoustu mrtvých, pravděpodobně banditů. Skřeti je museli povraždit do jednoho!"
Velitel se jen nespokojeně zavrtal do své pohodlné židle. "Vojáku, řekněte veliteli u Kitonu toto: nezajíma mě jak, ale udělejte vše, co bude ve vašich silách, aby jste své pozice uhájili!" 
"Já se pokusím sehnat nějáké další zálohy. Odchod vojáku!"
Nevrin
 - 20.9.2017
Angocha, Gaurus a Gobrug se v rámci honby za kořistí a ujařmování skřetů, vydali pokořit titána v jeho doupěti ve skalách. Když dosáhli svého cíle, dostali příležitost si z vrcholu hory obhlédnout Kiton, o kterém dříve přinesl šaman Gornag pozoruhodné zprávy. Nad Kitonem byla stále vidět světla barev duhy a městem se pohybovali velké skupiny postav, ozbrojených lidí, podle popisu Gornaga.

Po obhlédnutí situace se orkové vidali podívat na město z blízka. Gobrug přitom radil, aby se orkové snažili vyhnout boji a snažili se prvně zjistit záměr lidí v Kitonu. Plán ale nepřežil první kontakt. Jakmile ozbrojenci z Kitonu jen spatřili orky, vyrazili proti nim ve velkém počtu a pokusili se méně početné orky obklopit a pobít.

Šaman Gobrug ale použil svojí moc a v myslích nepřátel vyvolal nepřekonatelný děs, který obrátil část nepřátel na útěk a zbytek ochromený strachem padl pod ranami orkských bojovníků. Rozzlobeni tím nevyprovokovaným útokem a povzbuzeni snadným vítězstvím, vydali se orkové do ulic města. Všude, kde v ulicích narazili na nepřítele se opakovala ta samá scéna, po které zůstávala jen bezvládná těla nepřátel rozesetá všude kolem.

Nejtěžší boje se  strhli o významné budovy ve městě, které hlídali velmi zkušení mágové. Síla odporu ale jen vybičovala orky k ještě většímu úsilí. Boj trval od odpoledne, až do pozdních nočních hodin a na jeho konci nebyla jediná budova, kterou by orkové ponechali nevyčištěnou.

Protože boj a vítězství přišlo tak neplánovaně, museli se orkové stáhnout a místo ponechali bez posádky. Orkové se ale chystají vrátit lépe připravení a v Kitonu se usadit natrvalo. Tohle vítězství si nesmí nechat ukrást.
Nevrin
 - 18.9.2017
Čas, co ork určit aby udeřit proti skřeťák a drowák co tam s nim bejt se blížit. Nebejt to ale ork, kdo udeřit první. Gobrug se připravovat pro ta boj u Pevnost na jihu. V ten čas potkat i Gungrim, co bejt teď první mezi krtkoun a povědět mu o boji co ork chystat. A Gungrim říkat, grum, když Gobrug žádat, ať krtkoun poslat svoje bojovník a i ty co dokázat dát radu, jak jen dokázat svolat pro ten boj.
Krtkoun ale nedostat čas aby se dokázat přidat. Nepřitel přijít první. I z tak velká dálka bejt vidět, jak nad horama, co bejt mezi Pevnost a Galu Gund, vystoupat velká mrak a světlo co zářit skrz něj. A když uši slyšet ten hluk a nohy ucítit zem se třást, poznat, že nemoct čekat víc.

Vyrazit teda Gobrug ke Galu Gund. Jak jít, vidět, že liďák co tam mít armáda čumět, ale z místa se nehnout. Tak to ještě nebejt nejhůř.

V Galu Gund najít orka už připravenýho k boji. Gobrug tak vidět, jak Gornag šaman bejt ten, kterýho ork následovat, když Goth ani Gobrug nebejt blízko.

Ve všem tom připravování si nikdo nejdřiv nevšimnout, že nepřítel už vtrhnout do Galu Gund. Ani nevědět, kterej uvidět první, ale jeden ork uvidět nějakýho, jak se plížit ve stínech jeskyně.A kde bejt jeden, bejt nepřítele nejdenou celá tlupa. A v nepříteli poznat skřeťáka. Skřeťáka plíživýho a zákeřnýho, jakýho už dřív vidět v díra u drowáka. Toho skřeťáka co ork dokázat najít, tak pobít a najít místo, kde skřeťák muset přijít. Přes zadní bránu, kterou rozbít. Pozdě poznat ork, pro co skřeťák přijít ke Galu Gund, když Bumhug bojovník uvidět skřeťáka, že ukrást stojana, co tu zůstat od drowák a dělat z mojo bolest.Každej teď vidět, že skřeťák předejít orka a udeřit první. Ork nemoct čekat dál a muset udeřit proti díra, co dřív najít. Tam určitě najít víc.

Gobrug určit, ať Bumhug sebrat orka a hlídat Galu Gund. Dalšího orka, co hlídat díra u pevnosti. Pak Gobrug vybrat naposled orka, kterej vstoupit do ta díra. Vybrat jen tolik, kolik dokázat bojovat v úzká chodba co v podzemí dřív vidět. A vybrat tak Gaurus bojovník, Angocha orčice, co se bojovníkovi rovnat a Gornag šaman, co nejvíc ze všech orků znát cizácká mojo. S nima Gobrug přijít před ta díra a ještě posledně se ohlídnout. Krtkoun teda přijít o tahle boj a ork o jeho radu, nezbývat času.

Ork sestoupit do podzemí a jako už dřív se srazit se zuřivá a zákeřná skřeťák. Že tak težce skřeťák bojovat bejt znamení, že ork nepřijít úplně pozdě a ještě být o co bojovat. Postupovat chodbama a dávat pozor ať nenechat žádnýho skřeťáka proklouznout za záda orků.Jak boj pokračovat, nakonec padnout rána, co srazit jedna skřeťák a po ní jen ticho. Ork sestoupit do ještě větší hloubky a prvně uslyšet řvaní, jako z hrdla ještěra a pak i vidět toho, kdo tak řvát. Takovej ještěr, jako nosit drowáka se vrhnout proti orkovi ale jedna rána a jeden blesk od šamana srazit ještěra k zemi. Znamení, že bejt rowák bízko.

A kde bejt drowák, muset čekat proradnost. V cestě stát úzká mříž, která nemoct zastavit orka, když Angocha rozrazit svojí zbraní.

Krtkoun Gungrim už dřív varovat, že černá kůže ušák ukrást krtkounovi jeho golema. A ne jednoho. A takovej golema tam teď stát. A blízko ještě další. Gobrug by radši vidět golema vrácenýho pro krtkoun. Nemít s sebou ale žádnýho, kdo by dokázat dát radu, jak zastavit, tak ork dělat, jak ork dokázat. Dát se rozdrtit tělo golema silou zbraně a silou mojo. Krtkoun dobře udělat svoje golema. Ork jen těžko hledat zbraň, která prorazit dobře kůži. Ork ale dokázat najít slabost a zničit  golema, že z něho zbejt jen málo, co ještě moct bejt k užitku.

Tak ork vejít v místo, kde nějakej udělat svůj barák. Místu tam dávat světlo oheň svíčky a z ohniště. Na jednom místě najít místo ke spaní. Na jinym místo pro práci. Ork muset zpomalit svůj krok. Kde bejt místo drowáka, muset hledat zrádnost. A zrádnost taky najít. Past, jen co ujít deset kroků. Taková ale nedokázat orka zastavit. Jak procházet, prohledávat místo a nacházet. Nacházet kůže s písmem. Nějaký starý, nějaký nový, nějaký nedokázat posoudit, jak starý bejt. Některý psát drowák co jeho hlavu ork tolik hledat. Jiný jak by bejt psaný rukou od jinýho. Najít nemrtvák, co jedna kůže říkat, že bejt kovář. Najít truhla s divná kámen a truhla co nedokázat na místě otevřít a tak vzít s sebou.Co ale nenajít bejt drowák. Kde cesta končit bejt jen mojo brána a pavouk co vždycky všude sdílet místo s drowák. I když Gobrug radit proti zabití pavouka, pavouk nedovolit jinak, když chtít začít kousat.

Mojo brána v místě drowáka? Zrada nad zradu v tom bejt! I kůže co najít tak říkat! "Ta brána...", promluvit Gobrug a ukázat k mojo brána a otevřít hubu aby říct víc. Bojovník ,co tolik chtít dohnat drowáka ale nečekat víc. Vejít do mojo brána a věřit, že překonat každá zrada co jen přijít. Gobrug muset následovat bojovníka.Nevidět nejdřív, v čem ta zrada bejt. Ze vzduchu citit moře a ze země daleký místo. Najít ale bedna a v ní další kůže. A slovem z kůže se drowák vysmát orkovi. Gobrug jen dokázat proklít mojo, co znova škodit proti orkovi. Všechno to žvanění co najit v kůže od drowák neříkat nic pro Gobrug. Dokázat vyhnat drowák z jeho místa a udělat mu škodu. Drowák ale najít svojí pomstu na orkovi.

Bejt ale mezi orkem Gornag šaman, co ještě nevydat všechno svoje tajemství před Gobrug. Ten dokázat  najít ve všem tom žvanění radu, že ork nemuset chcípnout v tom místě. Jak prej mojo přivést k tomu místu, tak mojo dokázat orka vyvést pryč. Tak začít Gornag dělat svoje mojo. Poznat, že ork nebejt první, komu nějakej určit místo jako trest. A poznat, že tu bejt před orkem takový, který dokázat trestu uniknout. A Gornag poznat jak. Že znát mojo od liďáka nebejt jednou ke škodě orkovi. Najít kámen co dělat bránu a najít i mojo co otevřít ta brána. Brána co otevřít ale vydávat bolest. Gaurus ani Angocha se nenechat zastrašit bolestí a vzít na sebe ten krok, co ork muset udělat. Jak ale projít, poznat Gornag a Gobrug pravá síla bolesti, co bejt na druhá strana. Jistá smrt čekat tam na orka. Gornag ale nevydat ještě všechno svoje vědění, dokázat udělat, aby brána změnit místo, kam orka poslat. O novym místě vědět že bejt blízko tomu dřív a nevést k bolesti. Tolik oběma stačit a vejit svym krokek skrz ta brána. Na druhá strana nenajít třeba bolest, najít ale voda co skoro sebrat všechen život z těla. Až když vyplavat, poznat od pohledu pevnost nad vodou. Bejt zase doma.Jak jen dokázat, vyrazit Gobrug a Gornag ke Galu'Gund a tam znova potkat i Gaurus a Angocha, živý v těle i v hlavě.
Ork těžko poznat, co pro sebe vybojovat od toho všeho. Nedokázat chytit drowák. Dokázat mu ale vzít jeho místo a co drowák dělat, muset opustit. Která díra teď schovávat drowák neznat. Než ale najít nová, vybojovat ork pro sebe ten čas.
Kterýho ale Gobrug doufat, že najít bejt Zorgulg goth. Co najít, nedávat dobrý znamení.
Thanis
 - 17.9.2017
Tohle jsou má poslední slova v tomto deníku, je to již nad mé síly snažit se likvidovat nakažené tvory. V tento den zničím ten portál a snad i tu věc co s ním přišla, věřím že ho bude chtít bránit. Pokud ne, tak z toho co jsem zjistil by ho to minimálně mělo oslabit a překazit jeho plán, ať už je jakýkoliv. Kdyby chtěl pravděpodobně by všechny národy už dávno srovnal se zemí, ale z nějakého důvodu se tak ještě nestalo a snad ani nestane.
Nedá se nic dělat, tím že jsem se naučil používat sílu jenž nepatří na tento svět, jsem se sám stal pro tento svět škodlivým, i kdybych ho uzavřel bez obětování svého života, sám bych pak byl škodlivý pro tento svět. Právě proto použiju kouzlo, jenž i v magické akademii neznají, Pečeť sedmi ohňů je je nezlomitelná, za cenu života sesilatele,přebije nebo vyruší jakékoliv jiné kouzlo. Z prastarých svitků jsem vyčetl že ho snad seslal jen jeden člověk, bohužel proč a kde se mi nepodařilo dohledat. Postup byl však popsán velmi detailně, zničil jsem jej jelikož si myslím že v nesprávných rukou by mohl nadělat dost zlého.
Není toho již mnoho co bych napsal, mrzí mne že nemohu rozloučit s těmi málo blízkými jenž jsou stále na živu... co však mohu, je to že jim a další generaci dám naději, naději že se nedočkají světa jenž jsem já a Calwen viděli v té  vizi, světa bez lidí,elfů,orků,trpaslíků,gnómů,hobitu a dalších bytostí.
A také tím trochu očistím svět od Bolesti, bude to sice jen malý kousek, ale i tak na konci svého života udělám aspoň něco dobrého.
Gheed
 - 17.9.2017
Mojo
Šaman v černé róbě zrovna zastavil u orčí pevnosti, aby doplnil zásoby, když v tom strnull pohledem nad jakousí září vznášejici se vysoko kdesi na severu. Jakmile doplnil zásoby, ihned se to vydal prozkoumat. Jako první narazil na početnější bandu skřetů, v rychlosti provedl mojo, načež splynul s okolím a skřetům se proplížil přímo pod nosem.


Jak pokračoval dál, došel k usedlosti, o které si myslel, že je pod vlivem bolesti. Každopádně město nebylo ani zdaleka zamořené bolesti nebo opuštěné. Doslova se to tam hemžilo lidmi, kteří nepatřili k Isharu ani Cyproně.

Načež se šaman v rychlosti vrátil, aby mohl o téhle události povědět ostatním orkům. Zdálo se totiž, že isharská armáda, jež nyní hlídá severní věž, je vůči tomuto úkazu doslova netečná. I přesto, že usedlost není nijak daleko od věže.
Copyright © 2003-2017, RT Manawydan.