Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Ultima Online - československý shard Manawydan

  1. Role play
  2. Svět fantasy
  3. Vlastní klient
  4. Komplexní herní systém
  5. Česká lokalizace
  6. Neustálý vývoj

Role play

Možnost volné interakce s okolním světem za postavu, kterou si vytvoříte podle svých představ. Svět plný čar a mystiky, kde kromě lidí narazíte i na elfy a hobity, trpaslíky a gnómy, orky a drowy. Herní systém úrovní a zkušeností, které lze získat i jinak, než jen tupým mlácením a vybíjením. Různá povolání s rozmanitou škálou dovedností a perků, ve kterých se mohou zdokonalovat: válečník, hraničář, mág, kněz, alchymista, zloděj, řemeslník i bard. Unikátní herní
prostředí Ultimy Online jako stvořené pro snadnou interakci postav mezi sebou. Manawydan Shard vznikl proto, aby všechny tyto pojmy svedl dohromady a svým hráčům nabídl neopakovatelný zážitek ze hry.

Svět fantasy

Máme vlastní emulátor světa postavený na základech projektu RunUO. V něm tvoříme herní systém, který jinde nenaleznete, s vlastními pravidly, která podporují volnou hru a plnou samostatnost hráčů, bez závilosti na Game Masterech. Samozřejmostí je získávání zkušeností za hru v závislosti na známce, kterou hráč obdrží od ostatních postav a realizačního týmu, ale i za prováděnou činnost, jako je boj, výroba a prodej řemeslných výrobků, lovecké
licence a další. K postupnému vylepšování postav dochází růstem jejich síly, obratnosti a inteligence, ziskem úrovní a následnému učení dovedností a perků.

Vlastní klient

Pro samotnou hru používáme nového herního klienta, kterého jsme sami vyvinuli a dále jej zdokonalujeme, abychom dále rozšířili možnosti a zvýšili prožitek ze hry. První věc, která možná překvapí zkušené hráče z Ultimy Online, je rozdílná rychlost postav a jezdeckých tvorů. Dále pak mimojiné i možnost naprosté volnosti herního rozlišení, avatar postavy při zobrazení jejího popisu a v neposlední řadě i bohatý systém maker pro usnadnění hry.

Komplexní herní systém

Současné MMORPG hry se kromě dokonalé 3D grafiky pyšní značně zjednodušenými herními principy, aby zábavu zpřístupnily masám. Většina UO shardů ve snaze konkurovat jejich existenci a s vědomím, že nikdy nebudou schopni dosáhnout stejného grafického zážitku, alespoň nabízí prakticky stejná pravidla. Nikoliv však my. Nemáme jednoduché systémy dovedností, které by postavu vystřelily raketově vzhůru k nejvyšší úrovni. Manawydan je shard pro náročné, kteří se na
tuctových MMORPG serverech nudí. Hra zde často vyžaduje pátrání po informacích a postupné zdokonalování nejen postavy, ale i samotného hráče. K tomu slouží naše Wikipedie, na jejímž rozšiřování se může podílet celá hráčská komunita. Důraz je kladen také na týmovou hru, skupiny jsou zde zvýhodněny např. ziskem více zkušeností při boji.

Manawydan Dokuwiki

Česká lokalizace

Nejsme největší ani nejstarší shard na české scéně, ale jsme první český shard, kde slovo český neznamená jen zemi původu. Ve hře nenarazíte na anglicky pojmenované druhy živočichů a monster, ani předměty, jejichž název vám nic neřekne. Jelen není deer, krátký meč je meč, heřmánek nemusíte hledat ve slovníku a když v lese narazíte na vlky místo wolfů, nebudete se je snažit podrbat za ušima.

Neustálý vývoj

Nic nemůže být úplně perfektní a my to víme. Proto vám nebudeme tvrdit, jak jsme dokonalí, jak všechno funguje k úplné spokojenosti týmu i hráčů. Proto jsme ve vývoji neustrnuli a každý týden přicházíme s novinkami a drobnostmi, které potěší. Neustále se snažíme vylepšovat a pořád hledáme - chytré a zvědavé hráče i členy realizačního týmu.
Na dalším vývoji našeho shardu a všech jeho součástí se totiž může podílet každý.

Manawydan Mantis Bug Tracker Manawydan MyBB Forum

Protože tak bude mít naše snažení smysl a hráči se k nám budou neustále vracet.

SVN 6610
Zakázky:
- fix a rozšíření možností výpočtu kvality při nastavení "P" (= jen co hráč dokáže)
SVN 6609
- fix přetrvávajících housenek po zasazení nového semínka
- fix "ztracených" barevných značek pod NPC po restartu servru
Keringer
 - 24.12.2021
Jako jiný rok, tak i tento
Vám Přejeme

Příjemné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny.
Pod stromeček hodně zdraví (obzvlášť v těchto dobách), štěstí a úspěchů do nového roku

RT Tým
SVN 6608
UnderfootMark:
- NPC mohou být označována efektem, který putuje s nimi (např. různobarevná kolečka pod kvestová NPC, NPC se zakázkami, učitele apod.)
SVN 6607
CraftQuests (Zakázky):
- fix použití peněz (správné rozdělení částky mezi definované seznamy)
- úprava smlouvacího gumpu, pokud NPC odmítne z důvodu "nic nechci" nebo "došly peníze" tak nedojde ke spuštění odpočtu pauzy mezi zakázkami (tak lze např. po odmítnutí zakázky fixované na povolání zkusit obecnou možnost)
SVN 6606
Velká přestavba generování Zakázek, nyní je lze plně konfigurovat skrz gump (povel [CraftQuest). Některé "RP prvky" jako odmítnutí zakázky v noci nebo generování nesplnitelných věcí zrušeno, případně umožněno vypnutí gumpem.
Kosmetické opravy a úpravy gumpu smlouvání (např. zobrazení aktuálního koeficientu odměny).
Drobné opravy a čisky v kódu.
Whitey
 - 18.11.2021
Jsme opět online.
SVN 6597
Přidán vliv kvality na:
- zbraně (základní MinDamage, MaxDamage, průraz)
- zbroje (absorpce, blokování magie)
- štíty (blok boje nablízko, blok střeleckého útoku)

AdvancedVendor:
- oprava nákupu konkrétní kvality

Pády:
- oprava pádu Prostředníka (požadavek na věc s nevyplněným výrobním návodem)
SVN 6592-6595
Opotřebení předmětů:
- nové hodnoty (25/20/10/6/4/2%, zbraně a zbroje BEZ ošetření lakem nebo olejem 40/35/25/18/14/10%)
- oprava perku Opatrný řemeslník (perk neměl na opotřebení nástrojů žádný vliv)
Farma:
- textové oznámení o zahájení péče o tvory na farmě
- péče se nezahájí na prázdné farmě
Loot:
- podpora poškozených předmětů v lootu
SVN 6596
Upravení a rozšíření popisu poškození předmětu
100% = "Stav: nové" (úplně nový předmět) nebo "Stav: bez kazu" (opravovaný předmět)
90-99% = "Stav: drobné škrábance"
70-89% = "Stav: škrábance"
50-69% = "Stav: drobné praskliny"
30-49% = "Stav: praskliny"
10-29% = "Stav: velké praskliny"
1-9% = "Stav: téměř zničeno"
0% = "Stav: zničeno"
Věc které opravy snížily maximum HP pod 80% má k stavu přidáno ", opravováno". (např. "Stav: škrábance, opravováno")
Věc které opravy snížily maximum HP pod 60% má k stavu přidáno ", často opravováno".
Věc kterou nelze poškodit má "Stav: nezničitelné".
SVN 6591
- oprava pádu v gumpu Znalost zvěře/Farmařina
Copyright © 2003-2022, RT Manawydan.