Manawydan.cz používá na svých webových stránkách nástroj zvaný cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Ultima Online - československý shard Manawydan

  1. Role play
  2. Svět fantasy
  3. Vlastní klient
  4. Komplexní herní systém
  5. Česká lokalizace
  6. Neustálý vývoj

Role play

Možnost volné interakce s okolním světem za postavu, kterou si vytvoříte podle svých představ. Svět plný čar a mystiky, kde kromě lidí narazíte i na elfy a hobity, trpaslíky a gnómy, orky a drowy. Herní systém úrovní a zkušeností, které lze získat i jinak, než jen tupým mlácením a vybíjením. Různá povolání s rozmanitou škálou dovedností a perků, ve kterých se mohou zdokonalovat: válečník, hraničář, mág, kněz, alchymista, zloděj, řemeslník i bard. Unikátní herní
prostředí Ultimy Online jako stvořené pro snadnou interakci postav mezi sebou. Manawydan Shard vznikl proto, aby všechny tyto pojmy svedl dohromady a svým hráčům nabídl neopakovatelný zážitek ze hry.

Svět fantasy

Máme vlastní emulátor světa postavený na základech projektu RunUO. V něm tvoříme herní systém, který jinde nenaleznete, s vlastními pravidly, která podporují volnou hru a plnou samostatnost hráčů, bez závilosti na Game Masterech. Samozřejmostí je získávání zkušeností za hru v závislosti na známce, kterou hráč obdrží od ostatních postav a realizačního týmu, ale i za prováděnou činnost, jako je boj, výroba a prodej řemeslných výrobků, lovecké
licence a další. K postupnému vylepšování postav dochází růstem jejich síly, obratnosti a inteligence, ziskem úrovní a následnému učení dovedností a perků.

Vlastní klient

Pro samotnou hru používáme nového herního klienta, kterého jsme sami vyvinuli a dále jej zdokonalujeme, abychom dále rozšířili možnosti a zvýšili prožitek ze hry. První věc, která možná překvapí zkušené hráče z Ultimy Online, je rozdílná rychlost postav a jezdeckých tvorů. Dále pak mimojiné i možnost naprosté volnosti herního rozlišení, avatar postavy při zobrazení jejího popisu a v neposlední řadě i bohatý systém maker pro usnadnění hry.

Komplexní herní systém

Současné MMORPG hry se kromě dokonalé 3D grafiky pyšní značně zjednodušenými herními principy, aby zábavu zpřístupnily masám. Většina UO shardů ve snaze konkurovat jejich existenci a s vědomím, že nikdy nebudou schopni dosáhnout stejného grafického zážitku, alespoň nabízí prakticky stejná pravidla. Nikoliv však my. Nemáme jednoduché systémy dovedností, které by postavu vystřelily raketově vzhůru k nejvyšší úrovni. Manawydan je shard pro náročné, kteří se na
tuctových MMORPG serverech nudí. Hra zde často vyžaduje pátrání po informacích a postupné zdokonalování nejen postavy, ale i samotného hráče. K tomu slouží naše Wikipedie, na jejímž rozšiřování se může podílet celá hráčská komunita. Důraz je kladen také na týmovou hru, skupiny jsou zde zvýhodněny např. ziskem více zkušeností při boji.

Manawydan Dokuwiki

Česká lokalizace

Nejsme největší ani nejstarší shard na české scéně, ale jsme první český shard, kde slovo český neznamená jen zemi původu. Ve hře nenarazíte na anglicky pojmenované druhy živočichů a monster, ani předměty, jejichž název vám nic neřekne. Jelen není deer, krátký meč je meč, heřmánek nemusíte hledat ve slovníku a když v lese narazíte na vlky místo wolfů, nebudete se je snažit podrbat za ušima.

Neustálý vývoj

Nic nemůže být úplně perfektní a my to víme. Proto vám nebudeme tvrdit, jak jsme dokonalí, jak všechno funguje k úplné spokojenosti týmu i hráčů. Proto jsme ve vývoji neustrnuli a každý týden přicházíme s novinkami a drobnostmi, které potěší. Neustále se snažíme vylepšovat a pořád hledáme - chytré a zvědavé hráče i členy realizačního týmu.
Na dalším vývoji našeho shardu a všech jeho součástí se totiž může podílet každý.

Manawydan Mantis Bug Tracker Manawydan MyBB Forum

Protože tak bude mít naše snažení smysl a hráči se k nám budou neustále vracet.

Aneroth
 - 30.6.2016
Úhladným písmom na žltkastom papieri.
Dobrý deň pani starostka,
vzhladom na rozširovanie môjho chovu rôznych druho farmárskej a úžitkovej zvere som dospela do štádia, 
v ktorom nemám dostatok miesta aby som pokryla priestorové požiadavky zvierat.
Rada by som Vás touto cestou požiadala o schválenie a pomoc pri pristavbe ďaľších ohrád v predmestí Cyprony.
Ďakujem.
S pozdravom,
farmárka Lyann Vey
Gheed
 - 29.6.2016
Bumhug zas jednou projížděl severní lesy v okolí Galu'Gundu, načez se již lehce znavený začal vracet zpátky do pevnosti. Před pevnosti uviděl menší povyk, pobídl koně k rychlejší jízdě. Jak se přiblížil, tak málem nechtěl věřit vlasním očím, nějaký člověk s medvědem za pozorování jeho kumpánem v chatrné zbroji tam sekáčkem sekal od orka stojícího před pevností. 

Bumhug velmi silně skřivil obličej, sesednul z koně a přivolal svého věrného medvěda. Když se začal od lídi dožadovat vysvětlení, tak se jen otočili na patě a pomalu začli odcházet. Bumhug se nenechal odbýt a pokračoval za nimi aby se dožádal vysvětlení. Po krátke debatě mu bylo řečeno, že zde jen loví a že je nemá otravovat. Bumhug vytvořil na obličeji tak děsivý obličej, za nějž by se nemusely stydět ani nejstrašnější stvoření přebývající na tomto světe. Naštěstí se Bumhug ještě udržel a začal se dožadovat "kulaťáku" za to, že loví na jeho území. Opět se mu dostalo velmi arogatních a urážlivých odpovědí.

V Bumhugovi se začala vařit krev, pevně sevřel sekeru a ťal ji do jednoho z lidí, pravděpodobně jakésiho chatrného bojovníka, jež téměř okmažitě padl k zemi. Načež se velmi hbitě přenesl k hraničářovi, jež ve vší zoufalosti na něj poslal svého malého medvěda. Bumhug jen vycenil zuby, sťal hlavu hraničáři a následně i zoufalému medvědovi, který se snažil svého pána bránit do poslední chvilky.

Po souboji naštvaný Bumhug pronesl pár slov, cosi o ženskosti těchto lidí a ať ho neštvou na území Galu'Gundu načež se vydal do pevnosti.

Straka
 - 28.6.2016

*Na pergamenu přibylo téměř nečitelně*
Gruga agh waagh Bumhug Waaghar hledat snaga! Najit tam bgho uruk bejvat !

*Oswald se podrbal na bradě*
Co to tady je napsané, to jak kdyby psalo malé dítě, ale to přeci ani neudrží brk?
*Připsal pod to*
Budu tu stát každý den při východu slunce. Ať se domluvíme, to fakt nepřečtu.
Gheed
 - 28.6.2016

*Na vývěsce přibyl nový pergamen*
Rád si přivydělám sekáním dříví nebo práci v dole.
Oswald Straka

*Na pergamenu přibylo téměř nečitelně*
Gruga agh waagh Bumhug Waaghar hledat snaga! Najit tam bgho uruk bejvat !
Straka
 - 28.6.2016
*Na vývěsce přibyl nový pergamen*
Rád si přivydělám sekáním dříví nebo práci v dole.
Oswald Straka
--Whitey--:
SVN 4489-4522:
- Oprava načtení starých zkušeností (viz bug kdy gump ukazoval zaporne expy)
- Zrušeno přehazování otýpek do a z seníku dvojklikem (protože má normální gump pro vložení itemů)
- Pridany informace při opuštění farmy, zda byla péče dostatečná
- Pridana buffikona péče o farmu
- Opraveny jména nalévaných lektvarů (bug s namnoženým názvem nádoby)
- Opraveno vyhazování předmětů z rukou při pití nalévaných lektvarů (nevyhazovaly se)
- Opraven pád serializace DestructableGenericItem, s nástrojem nastaveným na "nic" (null)

Ocarovani:
- Nerf maximalni hodnoty ocarovani z +9 na +5-6

Magie:
- Efekt minutí útočných triků (letí mimo, podobně jako šípy)
- Přesunutí testu odolání kouzlu až do větve zásahu

CS4:
- Oprava načítání a ukládání dat zbraní
- Uprava počítání základu kritického zásahu (aby se ukázal i bez zvoleného protivníka)
- Zobrazení CS4 absorpcí zbroje v taktickém panelu
- Zobrazení skillů zbraně v taktickém panelu
- Oprava přepočítání parametrů zbroje (nepočítala se při ručním sundání zbraně/zbroje)
- Větší podklad taktického panelu
- Uprava zobrazení poškození (přebytečné mezery) a kritického zásahu (objasňující zpráva pŕi nezacíleném protivníkovi) v taktickém panelu
- Oprava dosahu zbraní v CS4
- Taktický panel zobrazuje informativně vlastnosti zbraně (zatím jak nepřeložený enum)
- Opravy padu taktickeho panelu

SVN 4538-4561:
CS4:
- Dočasné override zbraňových skillů pro NPC (bere se jako by vždy uměla přesně)
- Defaultní zvuky missnutí zbraně

Bestiář:
- Kontroluje u editovaného NPC zda ovládá svoji zbraň (CS4 oznámení ignorujte)

Ostatní:
- Sjednocení skript hvězdiček u výrobních skillů v návodech

Ocarovani:
Úprava definicí očarování ([enchant, truhly s poklady, loot atd.)
- "alchemy" - podpora pro rozsah, kvalitu a random
- "daylight" - podpora pro sílu světla
- "+X/-X" (MagicWeapon) - podpora pro rozsah a kvalitu
- "reduct" (absorpce) - podpora pro rozsah, kvalitu a random
- "resist" (odolnosti) - podpora pro rozsah, kvalitu a random
- "skill" - podpora pro rozsah, kvalitu a random
- "stat" - podpora pro rozsah, kvalitu a random
- Opravena analýza definice očarování (skill "Tailoring" byl považován za definici času "Txxxx")
- Opraveno zobrazení očarování ovlivněného kvalitou zbraně (zobrazí se ovlivněná hodnota, místo původní)
- Opraveno zobrazení hodnot (+2.5 do skillu zobrazilo na věci +3, ale dalo to +2)
- Opraveno zobrazení času u očarování DayLight (nezobrazoval se)
- Odstraněna duplicitní informace o alchymistickém očarování vyvolaným definicí (zobrazilo se info očarování, i definice)
- Změna výpočtu obtížnosti run elementů, magie a času (3 + 7x síla runy)
- Zobrazení obtížnosti runy v jejím popisu
- Umožnění přetížit runové slovo
- Uprava grafiky knihy (default zavřená, otevřená když pracuje)
- Dočasné odstranění efektu runy permanentního očarování (než vymyslíme jak ji začlenit do nového systému)

Systém efektů:
- Efekty lektvarů jsou nedispelovatelné
- Efekty melodií jsou nedispelovatelné
- Upravy kouzel a itemů které dispelují aby respektovaly nastavení (tj. nedispelovaly co nemají)

AFK kontroly:
- Zablokování AFK kontroly na hráči který nedostává onlineXP
- Selhání AFK kontroly pošle hráče na galeje, trest 25/50/100/200/400 polínek

SVN 4580-4610:
- ImportantMessage smazaných petů (z důvodu loajality)
- Vystěhování domků nechává na místě RentBox a HitchingPost (nesmí být uchyveny příkazem, ale pouze pomocí [movable false!!!)
- změna ukládání provazu u sloupku (nebude se systémově dávat na zem, ale do sloupku)
- vyčištění složky extractoru, extrakce brumbyho kay
- buffikona citového pouta
- doba trvání perku v popisu perkbaru
- aktivace ikony citového pouta v perkbaru po zacílení npc
- fix pádů při otevření definic výbavy, obsahujících bloky "nebo" ("{" a "}" v řetězcích definic)
- Fix zápisů času očarování v definici výbavy
- Upgradovaný [test deco + [resync deco
- oprava pozice z středu
- [test deco, nová verze (přidán seznam objektů v setu a umožněno jejich vyměňování)
- target je z addoncomponent na baseaddon přesměrován pouze pokud je transferable

extractor:
- oprava importu koní (basemount se smazal pokud neměl "MountItem")
- Uprava nahrazení batohu importovaným batohem (např. BaseMount si batoh vytvořil, a ten nebyl správně přepsán importovaným batohem)

Sloupky k uvazani:
- Správné uvolnění zvířete při smazání sloupku
- Uvolnění zvířete pokud je sloupek do něčeho vložen (do deedu, batohu atd.)

SVN 4620-4622:
- Uprava gumpu Znalosti zvířat (sekce info na farmě)
- Další úprava gumpu Znalosti zvířat (lepší zobrazení vyžadovaného jídla)
- Zobrazení typu jídla v informacích o předmětu (např. [look, nebo info u vendora)
- Oprava chyby v zadávání polínek za Galeje

--Biosek--:
SVN 4523-4537:
RestoreContainer: (poklady)
- Pridana properta LevelCap
- Za pomoci LevelCapu se da nastavil maximalni lvl postavy, ktery do bedny bude vpusten. (Osetreno pro [obsah i doubleclick)

Teleporter:
- Pridana vyjimka na pruchod pro GMka

Cartography:
- Oprava padu pri obkreslovani mapy.

Modlitby:
- Zvyseni vzdalenosti heal modliteb na zacasteni z 1 na 10
- Zruseni 10. kruhu a presunuti modliteb z 10. kruhu do 9. kruhu

SVN 4569-4575:
- Pridana moznost menit v [props typ DateTime (neboli datum a cas pro bondovani napr atd)

AI Pathfinding: (FIX)
- Opraveno hledani cesty u NPC
- Pridano ignorovani warmodu cile, ktery byl jinak neprostupny

SVN 4613:
Modlitby Lecitelske:
- Nerf vzdalenosti z 10 na 5
- Nerf sily healu 5. kruhu z 45-126 na 25-91
- Nerf spotreby many z 5,12,15,20,35 na 8,15,20,30,40

SVN 4625-4633:
- Uprava verifikace klienta pro linuxaky se starsim klientem.
- Uprava paketu pro posilani casu do bufikon. Nyni vyuziva navic i int, aby se tam vesli delsi casy.
- Oprava LevelCapu, aby bylo mozne ziskat 35. lvl. (Nyni slo jen 34 a 34999 expu) (Potomhle pujde 35 a 35999expu), tak to myslim ma byt.

RestoreContainer:
- Predelani gumpu pro definici veci v pokladu spolu s opravou klienta verze 69

Client SVN 61-69:
- Odstraneni nekolika redundanci
- Opraveni padu v editovani maker (presouvani maker nahoru/dolu)
- Cistka kodu
- Odstraneni vypnute podpory UOAM
- Zrychlovani hl. herni smycky
- Zpresneni navadeci sipky blizko cile.

Buffikony:
- Do nevyuziteho prostoru paketu bufikon pridan cas v intu (nyni pouze short, kterej cas delsi jak 250m zkrouhaval)
- Predelani zobrazovani casu u bufikon na dddd:hh:mm:ss resp. jen casti zprava, nulove dny, hodiny, minuty se nezobrazuji.

GHtmlLabel: (FIX)
- Oprava zacykleni klienta pri prohlizeni nekterych tooltipu

--Radstar--:
- Omezeni verze klienta na starsi
- Vytvoreni noveho repozitare pro MWClienta pro Linux (starsi verze zkompilovana na .NET 3.5)
Phcko
 - 7.6.2016
Zákazka vyrobena ,dekuju...
Phcko
 - 7.6.2016
Po ťažkom boji s harpiami sa mi rozpadla ďalšia zbroj... musím ísť do Išharu nájsť skúseného Kováča. Túlam sa Išharom sem a tam ... každého koho stretnem sa pýtam no nikto žiadneho už dlho nevidel . No nič ,budem dúfať že sú všetci zalezený v doloch... dám zákazku na vývesku do Išharu a budem dúfať že si jej nejaký kováč všimne . Cenu nepoznám tak dám dohodou.

Názov : Pokročilá výbava pre Válečníka

Vyztužené kroužkové kalhoty 1x
Vyztužená kroužková kukla 1x
Vyztužené kroužková tunika 1x
Vyztužené falérové rukávy 1x
Vyztužené falérové rukavice 1x
Obouručni Meč 1x
Phcko
 - 5.6.2016
Bolo zamračené popoludnie ... po dlhých hodinách bojov s bandytmi a nájazdníkmi som sa rozhodol že nastal čas na odpočinok.
Po ceste domov som zjedol veľkú časť vynikajúceho pečeného kurčaťa. Keď som bol už takmer doma zacítil som zvláštny zápach. Zápach síce zatuchli ale pritom jemne nasládlý.
Už som bol ale veľmi unavený a vcelku prejedený ,tak som zápachu nevenoval väčšiu pozornosť. Na par hodín som si zdriemol. Po zobudení som ešte raz zakúsol do kurčaťa a vydal som sa opäť na veľvyslanectvo Eldarionu po loveckú zákazku. Chceli po mne zbaviť sa premnožených hnedých medveďov ... síce som skúsený bojovník ale každý vie čo taký rozzúrený hnedý medveď dokáže. Samozrejme som odmietol a ponúkol som že sa radšej postarám o trochu menších čiernych medveďov. Súhlasili tak som sa vydal na lov. Už keď som kráčal lesom na veľvyslanectvo počul som z lesa neobvyklé zvuky zvery. No teraz keď som hlbšie v lesoch zvuky sú omnoho intenzívnejšie a hlučnejšie ako keby zver zošalela. Keď som sa zahľadel pomedzi lístie vetiev stromov na oblohu ,zbadal som dvoch vrabcov ktorý síce vydávali zvuky ako keby zvádzali svoj posledný životný boj ale pritom vyzerali že spolu tancujú ,boli dokonalo zohraný nádherne krúžili jeden okolo druhého ,sem a tam ... krásne sa dopĺňali no po chvíli sa stratili v diaľke. Zvláštne no musím nájsť nejakých čiernych medveďov nech niečo zarobím. Túlal som sa ďalej lesom plným zvláštnych zvukov až som konečne natrafil na svoju korisť. Zdatný čierny medveď mi konečne stál pred očami. Nechcel som strácať ani chvíľku a rozhodol som sa využiť moment prekvapenia ,no asi osem metrov od neho som sa zastavil. Bol som prekvapený zo zvláštnych pohybov medveďa ,hýbal zadnou časťou tela sem a tam ... ako keby tancoval. Tiež pri tom nevydával zrovna príjemné zvuky ,rovnako ako tie vrabce. Dnes je ten les úplne šialený ... ale je mi to jedno ,mam sa postarať o čiernych medveďov tak sa o nich postarám. Či lietajú alebo tancujú je mi to jedno . Po nie moc dlhom ale vcelku zaujímavom súboji som tancujúceho medveďa zdolal. Prehľadával som ďalej les ,videl som pár jeleňov ,pár vlkov nejaké vrany,vrabce a vypadá to tak že to postihlo celý les. Behom skúmania lesa som narazil na pár podozrivých miest kde som našiel na zemi niekoľko prázdnych skúmaviek a zvýšený zápach v ich okolí podobný tomu z popoludnia. Ulovil som ďalších dvoch medveďov a už je temná noc. V noci lovím pomerne často tak vidím lepšie než bežný človek. Stále skúmam les ,chcem uloviť ešte aspoň jedného ... v tom započujem zvuky krokov. Skrčil som sa pri prvom strome a snažil som sa v tme zaostriť na miesto odkiaľ bolo počuť kroky. Zbadal som osobu v robe s kapucou. Pomaly kráčala smerom ku stromu za ktorým som bol skryty. Ako sa približovala tak som skrčený pomaly obchádzal strom. Našťastie ma nevidela. Začal som osobu nenápadne sledovať popri stromoch. Sledoval som ju až kým sa nezastavila keď zbadala jeleňa, samozrejme tancujúceho. Strčila ruku do batohu a vytiahla z neho skúmavky podobné tým ktoré som našiel pohodené v lese. Zobrala jednu do pravej ruky a hodila ju smerom ku jeleňovi. Jeleň sa zľakol a chcel utiecť no po par krokoch padol na zem bez jediného škubnutia. Zrazu neznáma osoba zvolala "Konečne ! Konečne som na to prišiel ! Už len par testov a môj plyn bude účinný na všetky bytosti ! Koniec posmeškom ,koniec zhadzovania ! Všetci si ma budu vážiť a rešpektovať ma ! Budú ma uctievať ako boha ! *strašlivý smiech* " v tom som nešťastne stúpil na kúsok suchého konára ktorý ihneď praskol. Neznáma osoba rýchlo siahla po fľaške upevnenej na opasku a hodila si ju rovno pod nohy. Po rozbití fľašky ihneď vznikol hustý oblak dymu. Aj keď som sa do neho rýchlo rozbehol ,osoba už bola preč. Vypadá to že nejaký šialený alchymista si tu roby pokusy na zvieratách v lese. Zver ktorá vypadá že tancuje budú asi neúspešné pokusy. Skúsim vziať toho mŕtveho jeleňa do mesta za niekym kdo sa vyzná v jedoch ,dúfam že o plyne niečo zisti. Hneď potom pôjdem informovať starostu Išharu ,hádam pochopí závažnosť situácie a vyhlási pátranie po neznámom alchymistovi. Musíme ho nájsť skôr ako sa stane niečo strašné.
Copyright © 2003-2016, RT Manawydan.