Manawydan.cz používá na svých webových stránkách nástroj zvaný cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Ultima Online - československý shard Manawydan

  1. Role play
  2. Svět fantasy
  3. Vlastní klient
  4. Komplexní herní systém
  5. Česká lokalizace
  6. Neustálý vývoj

Role play

Možnost volné interakce s okolním světem za postavu, kterou si vytvoříte podle svých představ. Svět plný čar a mystiky, kde kromě lidí narazíte i na elfy a hobity, trpaslíky a gnómy, orky a drowy. Herní systém úrovní a zkušeností, které lze získat i jinak, než jen tupým mlácením a vybíjením. Různá povolání s rozmanitou škálou dovedností a perků, ve kterých se mohou zdokonalovat: válečník, hraničář, mág, kněz, alchymista, zloděj, řemeslník i bard. Unikátní herní
prostředí Ultimy Online jako stvořené pro snadnou interakci postav mezi sebou. Manawydan Shard vznikl proto, aby všechny tyto pojmy svedl dohromady a svým hráčům nabídl neopakovatelný zážitek ze hry.

Svět fantasy

Máme vlastní emulátor světa postavený na základech projektu RunUO. V něm tvoříme herní systém, který jinde nenaleznete, s vlastními pravidly, která podporují volnou hru a plnou samostatnost hráčů, bez závilosti na Game Masterech. Samozřejmostí je získávání zkušeností za hru v závislosti na známce, kterou hráč obdrží od ostatních postav a realizačního týmu, ale i za prováděnou činnost, jako je boj, výroba a prodej řemeslných výrobků, lovecké
licence a další. K postupnému vylepšování postav dochází růstem jejich síly, obratnosti a inteligence, ziskem úrovní a následnému učení dovedností a perků.

Vlastní klient

Pro samotnou hru používáme nového herního klienta, kterého jsme sami vyvinuli a dále jej zdokonalujeme, abychom dále rozšířili možnosti a zvýšili prožitek ze hry. První věc, která možná překvapí zkušené hráče z Ultimy Online, je rozdílná rychlost postav a jezdeckých tvorů. Dále pak mimojiné i možnost naprosté volnosti herního rozlišení, avatar postavy při zobrazení jejího popisu a v neposlední řadě i bohatý systém maker pro usnadnění hry.

Komplexní herní systém

Současné MMORPG hry se kromě dokonalé 3D grafiky pyšní značně zjednodušenými herními principy, aby zábavu zpřístupnily masám. Většina UO shardů ve snaze konkurovat jejich existenci a s vědomím, že nikdy nebudou schopni dosáhnout stejného grafického zážitku, alespoň nabízí prakticky stejná pravidla. Nikoliv však my. Nemáme jednoduché systémy dovedností, které by postavu vystřelily raketově vzhůru k nejvyšší úrovni. Manawydan je shard pro náročné, kteří se na
tuctových MMORPG serverech nudí. Hra zde často vyžaduje pátrání po informacích a postupné zdokonalování nejen postavy, ale i samotného hráče. K tomu slouží naše Wikipedie, na jejímž rozšiřování se může podílet celá hráčská komunita. Důraz je kladen také na týmovou hru, skupiny jsou zde zvýhodněny např. ziskem více zkušeností při boji.

Manawydan Dokuwiki

Česká lokalizace

Nejsme největší ani nejstarší shard na české scéně, ale jsme první český shard, kde slovo český neznamená jen zemi původu. Ve hře nenarazíte na anglicky pojmenované druhy živočichů a monster, ani předměty, jejichž název vám nic neřekne. Jelen není deer, krátký meč je meč, heřmánek nemusíte hledat ve slovníku a když v lese narazíte na vlky místo wolfů, nebudete se je snažit podrbat za ušima.

Neustálý vývoj

Nic nemůže být úplně perfektní a my to víme. Proto vám nebudeme tvrdit, jak jsme dokonalí, jak všechno funguje k úplné spokojenosti týmu i hráčů. Proto jsme ve vývoji neustrnuli a každý týden přicházíme s novinkami a drobnostmi, které potěší. Neustále se snažíme vylepšovat a pořád hledáme - chytré a zvědavé hráče i členy realizačního týmu.
Na dalším vývoji našeho shardu a všech jeho součástí se totiž může podílet každý.

Manawydan Mantis Bug Tracker Manawydan MyBB Forum

Protože tak bude mít naše snažení smysl a hráči se k nám budou neustále vracet.

*Tunelem se opět rozeznělo řinčení krumpáče a praskání kamenů*
Uff! Jsme tam! Tunel je hotovej! Moje práce tady končí...
Díky tedy za pomoc...
*Než člověk stačil cokoliv říct, trpaslík vzal za své a zmizel*
Je na čase dát vědět na povrchu, že můžeme začít zbroji na výpravu do podzemí. Další kytky se budou hodit.
*Tunel začal najednou smrdět po blátě a člověk začal slyšet šouravé zvuky*
Jen nebojte potvory, příště až se vrátím, tak už tak odvážný nebudete.
*v tunelu bylo temno a krom občasného klepotu pavoučích nohou, bylo slyšet silné řinčení krumpáče*
Tak jo! Jsme tam! Zával je proraženej, jdem se podívat dovnitř.
Nemůžu se dočkat!
[/color>
A to jsem si říkal jak ti to šlo hezky od ruky!
No nic, budem se muset vrátit s dalšíma krumpáčema a nějakym tim jídlem, tohle bude ještě fušeřina na dlouho!
*Načež člověk a trpaslík se zvedli a odkráčeli opět na povrch, přemýšlet jak pokračovat v kopání i ve druhém patře.*
Thortogily
 - 1.9.2015
Pátá holubice novinek

Svobodní tímto širšímu světu dobrovolně rozesílají páté holubice, které nesou novinky Cechu.
Svobodní řeší záhadu kolem služebníka Bolesti
Svobodní již několikátým dnem řeší tajemnou záhadu kolem, zvláštního služebníka Bolesti. Poslední vyšetřování přineslo své ovoce, nicméně
posun žádný. Svobodní tímto uvítají každou informaci, která by mohla vést k rozuzlení této věci.

Svobodní vzali útokem základnu Murthyovských žoldnéřů
Již nějakou dobu se na severu šuškalo o tajné základně žoldnéřů, která kuje vlastní plány se severem. Svobodní se rozhodli této věci rychle předejít
a na základnu zaútočit. Dobytí této základny přineslo sladké ovoce do knihovny Svobodných!

Jméno Svobodných začíná být známé všemu zlému
Jméno Svobodným začíná v nedobrém vonět všemu zlému. Na skupinu Svobodných zaútočil pomstichtivý Titán, který bědoval za smrt
svého bratra. Nicméně své síly přecenil a skupina ho přemohla skoro okamžitě.

Svobodní zřídili vlastní Knihovnu

Svobodní se rozhodli, že zřídí vlastní knihovnu, s cennýmy svitky a spisky. Tato knihovna se začíná rychle plnit a sama také plní potřeby
členů cechu.

<Úpravy bestiaře za několik posledních týdnů>
Abišajové: 
- Očarování zbraně zvýšeno na +7
Vampire a VampireVaillain:
- Opravena chyba perku na povolání pomocníků
- Očarování zbraně zvýšeno z +1 na +2
- VampireVillain(Zločinec z lovců hlav) má stejnou AI jako Vampire
Ochránce Krypty:
- Očarování zvýšeno z +1 na +4
- Staty zvýšeny o polovinu
- HP zýšeny na 300
- Přídány perky Bojové reflexy a Bleskový útok
Titán:
- Změněna AI
- Menší prodleva mezi sesíláním kouzel
- Zbraň Palice vyměněna za Mustaf
- Přídány perky Silný úder, Rychlý pohyb, Rváč, Sesílání v boji
- Nová grafika
Abigor:
- Očarování zvýšeno z +1 na +4
Elementálové: Ohnivý,Vodní,Sněžný:
- Zvýšeny staty
- Úprava kouzel která sesílají
Kostlivý mág:
- Zvýšen skill Proměny a Povolávání
Horský obr:
- Nová grafika
Ghůl:
- Nová grafika
Poloobr:
- Nová grafika
Summoni 8. kruh:
- Změněna AI na BattleMage
- Přidány skilly Hole a Taktika
- Přidáno očarko na hůl +7
Whitey
 - 30.8.2015
Server opět běží, save vrácen na dnešních 12:21.
Whitey
 - 30.8.2015
Server stojí, chyba savu v 12:36.
Opravím, ale dojde k rollbacku o 1 save (poškozený soubor).
Thortogily
 - 27.8.2015
Tentokrát to není holubice, která nese dobré zprávy...
...jsou to klepy, které se začaly šířit napříč celým Isharem a Nulldenem.
Zima 27.Toru, 351.roku
...a zimou se prodírá několik postav až před Isharské město.
Denetrius se podíval kolem několik postav co přišlo. Z cechu viděl pouze Gumu, ale i tak se k nim přidalo několik přátel, Gungrim a Boronel. Plán byl jednoduchý, jít za ohnivou slepicí a ukázat jí, kdo je tady pánem.

Nešlo ale vše podle plánu, ta ohnivá slepice - Fénix, byla tentokrát silnější než zamýšleli, nikdo to nečekal a tak nastaly mnohé potíže. Všichni se museli na nějakou chvíli stáhnout a přemýšlet co dál. Situaci zachránil naštěstí Bumhug, který vykopl ocelové dveře a zjevil se odnikud. Boj následně měl naprosto jiné obrátky a Fénix padl. Vítezství, slavěné tak mocně, až bylo slyšeno zpět na povrch nemělo dlouhého trvání...
Skrze celý Ishar začaly putovat klepy o muži, který hlásal, že něco ví a žvatlal nepochopitelná slova. Skupina se rozhodla, že by tento klep měla prošetřit a vyrazila hledat do Isharu.

Nápověd bylo mnoho, ale nikdo pořádně nevěděl nic, co by tu dotyčnou osobu rozpoznalo. Skupina tedy hledala dále, až jim strážný Vojtěch řekl, že všechny osoby takového ražení, vyhazují ven před brány. Skupině hned došlo, kam by se taková osoba mohla schovat. Starý rozpadlý dům byl ideální volbou.
Skupina se tedy vydala do domu, kde toho muže našla. Zvláštní zjev, chaotické a nestabilní chování, Denetrius začal být opatrný, ale i tak. Zvědavost mu říkala, že ten muž může mít něco, co se jim bude hodit. Muž byl nejdřív vystrašený, vytáhl dýku a syčel jedna slova za druhým na Gungrima a Bumhuga. Dalo to práci celou tu sešlost uklidnit, ale povedlo se.

Muž mluvil o železu, vítru, o věcech, které je možno posílit. Chtěl aby každý z přítomných, měl vlastní ingot železa. Brundibárka nebyla k sehnání a tak Denetrius zkusil Sigvana, rychlým obchodem získal potřebné. Ke skupině se nakrátko připojil opět Boronel, což muže začalo děsit a Boronela vyhnal. Denetrius začínal mít podezření, přes mužovo slova o nepravé víře, kterou Boronel vyznává a o pravé cestě, na které je. O to zvláštnější bylo, že muž pronášel slova o větru, která nemálo souvisela s pozdravem a hlavním příslovím jejich cechu. Žádný cizák toto přísloví nezná...

Začal tedy rituál, Muž mluvil o věcech, které začaly být spojené s černou  magií a Bolestí. Denetriusova nevěra v toho Muže se začala stupňovat... a pak se to stalo. Nával Bolesti, jako tenkrát, když se probudil u Kitosu. Nic si nepamatoval, jen Bolest a pořádně nevěděl kdo je. Se zavřenýma očima popadl svůj meč a vyskočil přes židli k muži, jediný zásahem ho skolil k zemi a otevřel oči. Muž v rukou stále svíral svůj železný ingot, který mu Denetrius vykopl z rukou a muže dorazil, jeho poslední slova byla "Vracím se k tobě má Paní".
Denetrius následně muže prohledal a vzal mu jeho zvláštní náhrdelník, který předtím ten Muž celou dobu žmoural v ruce. Se skupinou se dohodli na dalším postupu a to, že náhrdelník musí pro jistotu schovat a poté zjistit oč kráčí.
Myšlenka kam schovat tento náhrdelník bezpečně ode všech, i od Denetriuse samotného byla jasná. Vydal se tedy na sever, do domova cechu Svobodných, do Nulldenu. Hned co viděl zahradu jejich cechu cítil se mnohem lépe, protože po celou cestu, i když dávno Bolest z rituálnu necítil, stále mu ji jakoby připomínal ten náhrdelník. Pulsování Bolesti nebo jen pocitů Denetriuse vysilovalo natolik, že se z posledních sil dostal na molo budovy, kde spatřil jejich moudrého strážce, Orla Skalního.
"Pokuď je někdo tak moudrý, aby chránil tuhle věc ode všech, jsi to právě ty. Bdíš nad námi a chráníš nám co je nám svaté po celou tu dobu, co zde zrovna nejsme." A Denetrius předal náhrdelník Orlovi, který ho hned schoval.

S posledními silami vykašlal Denetrius pár cákanců krve a schoulil se dovnitř budovy pod schody, kde bylo pár starých židlí. Vysílení na něm bylo znát jako nikdy předtím. Než ale usnul, stále mu hlavou přemítalo několik otázek. Jak se ten Muž jmenoval? Kdo je ta Paní o které mluvil? A co je vůbec ten náhrdelník ve skutečnosti zač? Než ale tyhle myšlenky rozvinul, se zívnutím a zapískáním Orla tvrdě usnul...

Brak: ++

Thortogily
 - 26.8.2015
Čtvrtá holubice novinek
Svobodní tímto širšímu světu dobrovolně rozesílají čtvrté holubice, které nesou novinky Cechu.

Svobodní dodali materiál Nulldenské armádě
Svobodní se rozhodli pomoci Starostovi Nulldenu a v dobách, kdy budou zaněprázdnění bude odednes hlídat
Nullden nová vycvičená jednotka, s tou nejlepší zbrojí a zbraněmi, jaké kdy svět spatřil.

Svobodní zřídili svého prodejce
Svobodní se rozhodli, že v zájmu zlepšení ekonomiky světa, zřídí svého prodejce. Tento prodejce nabízí nejlevnější možný
materiál, pro řemeslníky všeho druhu. Pro dobrodruhy se také něce najde! Nulldenské tržiště tímto ožívá.

Pan Šmirgl ze Svobodných byl nucen zřídit tabákovou prohibici
Z důvodu výhružek, zachování světa v podobě jak ho známe a dobroty pana Šmirgla, byla zřízena tabáková prohibice.
Důvodem jeste vypěstování odrůdy, který by svým unikátním zjevem zničila celý svět. I přesto se pan Šmirgl pokouší
o získání nového tabáku jak nejdříve to půjde.
Thortogily
 - 24.8.2015
Třetí holubice novinek
Svobodní tímto širšímu světu dobrovolně rozesílají třetí holubice, které nesou novinky Cechu.

Svobodní se rozhodli, že světu začnou ukazovat svoji sílu
Svobodní se jako cech rozhodli, že ve známém světě začnou vyhledávat ty největší zkoušky, které zkusí překonat.
Týmovou prací takto skolili Titána a nyní se poohlížejí po další příležitosti, kam jejich činy zabrousí.


U Svobodných se začalo dařit Orlu skalnímu
Orel Skalní si v místech u Svobodných udělal své hnízdo, tento opeřenec je samotným ztělesněním Svobody jako takové a pozvedl morálku celému Cechu.
Svobodní a Goren-Zar
Goren-Zar je stále v nadvládě Bolesti a Svobodní tomu jen tak přihlížet nechtějí. Momentálně se plánují další kroky k získání tohoto města.
Copyright © 2003-2015, RT Manawydan.