Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Ultima Online - československý shard Manawydan

  1. Role play
  2. Svět fantasy
  3. Vlastní klient
  4. Komplexní herní systém
  5. Česká lokalizace
  6. Neustálý vývoj

Role play

Možnost volné interakce s okolním světem za postavu, kterou si vytvoříte podle svých představ. Svět plný čar a mystiky, kde kromě lidí narazíte i na elfy a hobity, trpaslíky a gnómy, orky a drowy. Herní systém úrovní a zkušeností, které lze získat i jinak, než jen tupým mlácením a vybíjením. Různá povolání s rozmanitou škálou dovedností a perků, ve kterých se mohou zdokonalovat: válečník, hraničář, mág, kněz, alchymista, zloděj, řemeslník i bard. Unikátní herní
prostředí Ultimy Online jako stvořené pro snadnou interakci postav mezi sebou. Manawydan Shard vznikl proto, aby všechny tyto pojmy svedl dohromady a svým hráčům nabídl neopakovatelný zážitek ze hry.

Svět fantasy

Máme vlastní emulátor světa postavený na základech projektu RunUO. V něm tvoříme herní systém, který jinde nenaleznete, s vlastními pravidly, která podporují volnou hru a plnou samostatnost hráčů, bez závilosti na Game Masterech. Samozřejmostí je získávání zkušeností za hru v závislosti na známce, kterou hráč obdrží od ostatních postav a realizačního týmu, ale i za prováděnou činnost, jako je boj, výroba a prodej řemeslných výrobků, lovecké
licence a další. K postupnému vylepšování postav dochází růstem jejich síly, obratnosti a inteligence, ziskem úrovní a následnému učení dovedností a perků.

Vlastní klient

Pro samotnou hru používáme nového herního klienta, kterého jsme sami vyvinuli a dále jej zdokonalujeme, abychom dále rozšířili možnosti a zvýšili prožitek ze hry. První věc, která možná překvapí zkušené hráče z Ultimy Online, je rozdílná rychlost postav a jezdeckých tvorů. Dále pak mimojiné i možnost naprosté volnosti herního rozlišení, avatar postavy při zobrazení jejího popisu a v neposlední řadě i bohatý systém maker pro usnadnění hry.

Komplexní herní systém

Současné MMORPG hry se kromě dokonalé 3D grafiky pyšní značně zjednodušenými herními principy, aby zábavu zpřístupnily masám. Většina UO shardů ve snaze konkurovat jejich existenci a s vědomím, že nikdy nebudou schopni dosáhnout stejného grafického zážitku, alespoň nabízí prakticky stejná pravidla. Nikoliv však my. Nemáme jednoduché systémy dovedností, které by postavu vystřelily raketově vzhůru k nejvyšší úrovni. Manawydan je shard pro náročné, kteří se na
tuctových MMORPG serverech nudí. Hra zde často vyžaduje pátrání po informacích a postupné zdokonalování nejen postavy, ale i samotného hráče. K tomu slouží naše Wikipedie, na jejímž rozšiřování se může podílet celá hráčská komunita. Důraz je kladen také na týmovou hru, skupiny jsou zde zvýhodněny např. ziskem více zkušeností při boji.

Manawydan Dokuwiki

Česká lokalizace

Nejsme největší ani nejstarší shard na české scéně, ale jsme první český shard, kde slovo český neznamená jen zemi původu. Ve hře nenarazíte na anglicky pojmenované druhy živočichů a monster, ani předměty, jejichž název vám nic neřekne. Jelen není deer, krátký meč je meč, heřmánek nemusíte hledat ve slovníku a když v lese narazíte na vlky místo wolfů, nebudete se je snažit podrbat za ušima.

Neustálý vývoj

Nic nemůže být úplně perfektní a my to víme. Proto vám nebudeme tvrdit, jak jsme dokonalí, jak všechno funguje k úplné spokojenosti týmu i hráčů. Proto jsme ve vývoji neustrnuli a každý týden přicházíme s novinkami a drobnostmi, které potěší. Neustále se snažíme vylepšovat a pořád hledáme - chytré a zvědavé hráče i členy realizačního týmu.
Na dalším vývoji našeho shardu a všech jeho součástí se totiž může podílet každý.

Manawydan Mantis Bug Tracker Manawydan MyBB Forum

Protože tak bude mít naše snažení smysl a hráči se k nám budou neustále vracet.

Thortogily
 - 9.6.2019
Čarodějka, známí a teror
Bylo to pár dnů od Denetriusovo procitnutí a stále nevěděl co je sen a co skutečnost. Denetrius byl zrovna v Isharu kde sháněl nějaký olej na zbroj a zbraně když uviděl kolem sebe proběhnout nahou dívku. Už jenom to samo o sobě bylo něco, co se nevidí jen tak často.
Ze zvědavosti onu dívku sledoval a zjistil, že zmizela do Goren-Zalského dolu, kde ji po chvilce i chytil. Ona dívka se nepředstavila, ale jen poprosila Denetriuse o malou pomoc, údajně ji její skupina pozapomněla pozadu a goblini z ní strhali všechno co měla. Denetrius se nemusel dlouho rozmýšlet a pro tak mladou dívku by udělal skoro cokoliv a proto jí pomohl přejít přes gobliny, aby potkal staré známé.
V doupěti pavouků totiž potkal Mallwina s jeho bandou. Tohohle ušatého elfa dlouho neviděl a o to víc byl překvapený, že stále kráčí po světě. Krátce zavzpomínali na stará dobrodružství a Denetrius se rozhodl, že pár dalšách se s touto skupinkou přidá.
Skolili toho mnoho, od obrů přes elementály, od vlků po démony. Dokonce po cestě potkali Gobruga! Ten starý orčí kněz má vždy něco čím překvapí. Dobrodružství této skupiny pokračovalo tak dlouho, dokud se nestalo něco zvláštního.
U výstupu ze štoly je překvapila hustá mlha, která jakoby svým kouzlem rozhýbala stromy, které na skupinu zaútočily. Pokácet pár stromků problém není, problém je ovšem to, co se stalo potom.
Skupina totiž omylem vyrušila nějakou čarodějku, která měla v oblasti vlastní plány a dostala se s ní do křížku.

Skupina dobrodruhů se snažili zjistit o co jde, nicméně čarodějka jim nechtěla říct nic, jenom vyhrožovala a varovala je před jejím plánem, kterým hodlá změnit svět takový jaký je a potom zmizela.
Mlha se zvedla a dobrodruhové se snažili zjistit co se stalo, po krátké rozvaze jestli je opravdu hrozbou se rozhodli jít zpět do Isharu, ale narazili na zvláštní dívčinu jménem Margarita, která jim pověděla starý příběh.
Příběh byl o čarodějce Agátě, která z nějakého důvodu nenáviděla svět a chtělo ho změnit, zároveň prý používala pro své plány i prastarou magii, o které ani samotní mágové akademie nechtěli mluvit. Čím víc Margarita vyprávěla, tím bylo jasnější, že skupina dobrodruhů s Denetriusem byla nepřímo vybrána pro to, aby pomohla tuto hrozbu odstranit.
*Uběhlo několik dnů*
Denetrius byl zrovna v Isharu kde se usmíval nad malým potěšením, které získal. Našel totiž dýmku a konečně si mohl pochutnat na tom starém hobitím tabáku, který dlouhé dny nosil po kapsách, ale neměl jak s ním naložit. Bafal z dýmky co to šlo, když ho vyrušoval opět ona dívčina Margarita.
Margarita řekla Denetriusovi co věděla o Agátě a o zvláštním místě na severu, nicméně co bylo nejdůležitější bylo to, že mu řekla o Thrallských močálech a o místě kde žili odpadlíci magické akademie. Denetrius tuto novinu po nějakém čase řekl Mallwinovi a ostatním a ti se rozhodli, že toto místo prozkoumají.

Na místě našli z počátku jen skupinu mrtvých mágů, ale následně je překvapila past nemrtvých, kteří se jim snažili překazit postup močály. Skupina bojovala co mohla a nemrtvé všechny udolala bez ztrát. Denetrius poté zapálil pochodeň, co mu dala Margarita v Cyproně a tím ji přivolal na místo kde byli. Margarita následně řekla, že na sousedním ostrůvku našla stvoření, které Agáta pokroutila svýmy pokusy... Teror z bažin.
Dobrodruzi věděli, že takové stvoření je pokroucením všeho co znají a je i nebezpečné, proto se rozhodli toto stvoření za pomoci Agáty zničit, ale kdoví jeslti bylo jediné svého druhu.

Mallwin s trpaslíkem chtěli ještě s Margaritou něco sami probrat, ale Denetrius měl všeho akorát dost a byl zralý do postele zahřáté nějakou mladou lehkou děvou a proto se odebral zpět do Isharu. Co si tam Mallwin s Margaritou říkali ho nezajímalo, byl rád za dobře strávený den na tomto světě. Na rozcestí se rozloučil s Gobrugem, který pokračoval do orčí pevnosti a Denetrius se na svém oři Šedivákovi pomalu blížil do města plného luceren.
Thortogily
 - 9.6.2019
Procitnutí
Neviděl jsem nic, ani nic neslyšel, moje tělo se vznášelo v temnotě, která byla dlouhá jako věk samotný.
"Co se stalo? Proč se to stalo? Jsou na tom stejně všichni?"
Tuny dalších takových myšlenek se mi prolévalo hlavou a já se začínal pomalu smiřovat s klidem. Odešel jsem za divokých časů, starý a zlámaný. Nekončící dobrodružství střídaly nekončící oslavy a nekončící oslavy střídaly nekončící mocenské boje. Ve vzpomínkách jsem se vracel k těm všem duším, které jsem za svůj dlouhý život potkal.
"Bumhug, Soren, Mir, Brundibárka a.... další."
Se zavřenýma očima si představoval všechny ty tváře které potkal, se kterýmy sdílel ona dobrodružství. Někteří byli mladší, někteří starší. Některé měl rád, jiné ze srdce nenáviděl a přesto, to byl svět který sdíleli.
Denetrius zkusil natáhnout ruku a luskl prsty.
*Nic*
Tohle nebyla jen temnota, tohle byla nicota samotná, kde ani zvuk neexistoval. Proč ale tedy existoval on? Proč je v této nicotě ponořený a sám?
Čím víc Denetrius přemýšlel, tím víc si začal uvědomovat, že vlastně on byl ten šťastný. Mohl žít svůj dlouhý a divoký život, mohl si užít do syta to, co znamenlo být člověkem, ale co ti ostatní? Co oni? Někteří teprve uviděli svět a hned o něj přišli? Nebo byl tohle prostě jen nějaký ultimátní trest za jeho nezodpovědnost.
*Z dálky se začínaly ozývat zvuky kladiva bijícího o kovadlinu*
Zvuk??? V nicotě? Co se to děje?
Kolem Denetriuse se nicota začala měnit na malý kamenný sál s několika plošinami. Seděl na zbytcích kostí ve svém starém brnění, zraněný hned na několik místech, aniž by si pamatoval kdy se staly. Před ním se na velkých sloupcích tyčily sochy všech bohů a za nimi jako největší otec všeho stál samotný Ao bijící kladivem do kovadliny. Oči soch bohů zářily bílým jasným světlem a jakoby Denetriuse soudili za všechno co v životě udělal.
Nikdo neřekl ani slovo, jen zvuky kovadliny protínaly okolí zvoněním, které dávalo všem vědět kdo je tu pánem. Ao se krátce podíval na sedícího Denetriuse a přimhouřil oči. Pozoroval starého muže pár minut a pak se vrátil zpět k práci. Po pár úderech kovadlinou jen pokynul za Denetriuse a přestal si ho úplně všímat. Kolem Denetriuse najednou vzplál ohnivý kruh, který se k němu začal pomalu přibližovat.
"Tak takhle to končí, na rozloučenou dostanu ještě pohlavek od toho největšího."
V tu chvíli však Denetriuse něco chytlo za ramena a začalo ho to táhnout pryč od ohně, směrem ke světlu vzhůru.

Ohnivý kruh se přiblížil ke středu a vybouchl. Denetrius se podíval kolem sebe a viděl hned několik dalších okřídlených bytostí, které nesli další osoby, které nemohl z dálky poznat. Pod ním v temnotě takových ohnivých kruhů bylo hned několik tuctů a vybuchovaly chvilku po sobě. V tu chvíli začal Ao s ještě větší silou bít do kovadliny a z odlétajících jisker se začaly formovat základy něco velkolepého.
Denetrius viděl jak jiskry formovaly hvězdy na obloze, měsíc a pak samotný svět. Nejdříve se z jisker vytvořilo žhavé jádro, které oblepily kusy hor a zeminy. Pak Ao na kovadlinu plivl a znovu udeřil. Na světě rázem vznikly řeky a začal vzkvétat život. Svět se formoval tak rychle, že to jeho mysl nebyla schopná pobírat a po chvilce omdlel.
*Uběhl nějaký čas*
Denetrius se probudil ve sněhu a z dálky slyšel vytí vlků. Snažil se postavit na nohy a podíval se na oblohu, byla noc. Nevěděl jestli to byl jeden velký šílený sen, nebo se to skutečně stalo. Všechno přitom působilo tak staře a stejně.
Ale... byl naživu... starý, ale živý...
Nikdy jsem nebyl rytířem, vojákem, ani dobrodruhem. Byl jsem jen člověkem, který po tomto světě kráčel a hodlal si svůj život užít. Ale možná, že teď mi ve svých letech došlo, že má cenu se snažit žít i pro tento svět.
Ve sněhu zavrzalo obouchané brnění a osoba se vydala směrem ke městu.
Vrátil se...

Stig
 - 2.6.2019
Pozor, důležitá změna ohledně přihlašování do hry!

Nově se do hry přihlašujte pomocí přihlašovacího jména a hesla, které používáte k přihlášení na web.
V případě, že jste zapomněli Vaše heslo na web, použijte formulář k resetu hesla na webu a zadávejte Vaši registrační e-mailovou adresu. Na e-mail Vám během pár minut přijde odkaz pro obnovení hesla.
Podle toho, co jsem viděl dosud ve hře, mnoho z Vás zřejmě nebude reset hesla vůbec potřebovat, zřejmě máte na webu heslo stejné.
Pokud si nejste jisti, jaká je Vaše registrační e-mailová adresa, případně k ní již nemáte přístup, napište mi SZ zde na fóru a pošlete prosím pro urychlení řešení údaje, které pomohou s provedením požadavku (název účtu, registrační e-mail, případně jakékoliv další údaje, které bychom o Vás mohli evidovat). Komplikovanější případy dořešíme individuálně, věřím, že k Vaší spokojenosti.
Veškerá agenda přihlašovacích údajů (zakládání nových účtů, resety a změny hesla apod.) bude nadále vedena skrze naše webové stránky.

Děkuji Geovi i ostatním kolegům za řešení problému. Nadále budeme pracovat na dalších věcech dle jejich priority.
Whitey
 - 2.6.2019
Počínaje dalším buildem servru bude LevelCap navýšen z 36 na maximální hodnotu, tj. na 40.
Tímto děkujeme všem kdo o MW mají stále zájem a donutili nás vrátit se k němu.


Byly podniknuty kroky k odstraněním problémů s registrací nových účtů, změn hesel přes Zapomenuté heslo apod.
Proces ještě není u konce a podle všeho se vyskytlo několik problémů s přihlášením do hry.
Ohlašte prosím své problémy s logováním do hry zde na fóru, ať se jim můžeme věnovat!

Whitey
Whitey
 - 19.5.2019
S Geem se pokoušíme rozběhnout server.
Tedy pokoušíme... já šťouchám do Gea a Geo se na to podíval.
Netuším jaký je stav hry po takové době (itemy, npc, vendoři), ale prozatím prosím počítejte pouze se základní údržbou - oprava chyb způsobujících pád, řešení technických problémů.
RT prakticky neexistuje, mojí současnou aktivitu (a následně Geovu)  vyvolalo několik hráčů, kteří mi zde napsali PMku.


Podle Gea (dnes na Stacku) by měl být server v provozu, uvidíme jestli a jak to vydrží.


Aktualizace: server stále běží. Nyní pracujeme na zprovoznění registrací.
Aneroth
 - 26.11.2018
Na výveske pred Cypronou sa objavili dve správy:

Druhá je písaná mierne roztraseným písmom.
Stig
 - 13.11.2018
Před chvílí došlo k návratu save do období cca před výpadkem serveru (tj. před konec roku 2017). Funkce pro mazání vendorů, které souvisí s delší dobou bez návštěvy majitele či nedostatkem peněz na provoz vendora a funkce pro vypovězení nájmu z důvodu nedostatečného zůstatku pro úhradu byly dočasně pozastaveny a v blízké budoucnosti dojde k rozhodnutí o dalším postupu. Zkontrolujte prosím co nejdříve vaše vendory a nájmy. Obávám se ale, že z dané doby nemáme další save, tudíž toto je nejspíš jediný bod, ke kterému se můžeme vrátit. Budeme rádi i za další testy. Pište prosím případně na fórum Vaše postřehy.

V případě, že jsem Vám zakládal účet ve hře ručně v průběhu roku 2018, ozvěte se mi prosím, ideálně z registračního e-mailu na můj e-mail (raegannj@gmail.com). To samé platí, pokud se snažíte založit účet nový a ve hře se vám neaktivuje, nebo pokud si nemůžete vzpomenout na heslo. Tyto funkce - vytváření účtů ve hře a reset hesla ve hře - momentálně na webu nejsou funkční a je třeba je upravit (přeprogramovat). Alternativní kontakt je SZ na fóru. Účty vzniklé po datu vráceného save (cca od začátku roku 2018) ve hře aktuálně neexistují, obdobně jako vytvořené postavy, získaný majetek apod.

Děkujeme Vám za trpělivost a doufáme, že toto řešení bude alespoň částečně uspokojivé pro vaše další hraní. Dejte mi prosím vědět, pokud Vám můžeme jakkoliv pomoci.
Stig
 - 17.10.2018
Server jede. Děkujeme Bioskovi za pomoc!
V nejbližší době budeme dokončovat proces přechodu na nové prostředí, aby bylo opětovné spuštění serveru příště bez prodlev a mohl být rovněž vrácen save.
Whitey
 - 13.10.2018
Jak jste si asi všimnuli, server nejede.
Snažím se s tím něco udělat, ale momentálně toho moc nezmůžu.
Copyright © 2003-2019, RT Manawydan.