Manawydan.cz používá na svých webových stránkách nástroj zvaný cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Ultima Online - československý shard Manawydan

  1. Role play
  2. Svět fantasy
  3. Vlastní klient
  4. Komplexní herní systém
  5. Česká lokalizace
  6. Neustálý vývoj

Role play

Možnost volné interakce s okolním světem za postavu, kterou si vytvoříte podle svých představ. Svět plný čar a mystiky, kde kromě lidí narazíte i na elfy a hobity, trpaslíky a gnómy, orky a drowy. Herní systém úrovní a zkušeností, které lze získat i jinak, než jen tupým mlácením a vybíjením. Různá povolání s rozmanitou škálou dovedností a perků, ve kterých se mohou zdokonalovat: válečník, hraničář, mág, kněz, alchymista, zloděj, řemeslník i bard. Unikátní herní
prostředí Ultimy Online jako stvořené pro snadnou interakci postav mezi sebou. Manawydan Shard vznikl proto, aby všechny tyto pojmy svedl dohromady a svým hráčům nabídl neopakovatelný zážitek ze hry.

Svět fantasy

Máme vlastní emulátor světa postavený na základech projektu RunUO. V něm tvoříme herní systém, který jinde nenaleznete, s vlastními pravidly, která podporují volnou hru a plnou samostatnost hráčů, bez závilosti na Game Masterech. Samozřejmostí je získávání zkušeností za hru v závislosti na známce, kterou hráč obdrží od ostatních postav a realizačního týmu, ale i za prováděnou činnost, jako je boj, výroba a prodej řemeslných výrobků, lovecké
licence a další. K postupnému vylepšování postav dochází růstem jejich síly, obratnosti a inteligence, ziskem úrovní a následnému učení dovedností a perků.

Vlastní klient

Pro samotnou hru používáme nového herního klienta, kterého jsme sami vyvinuli a dále jej zdokonalujeme, abychom dále rozšířili možnosti a zvýšili prožitek ze hry. První věc, která možná překvapí zkušené hráče z Ultimy Online, je rozdílná rychlost postav a jezdeckých tvorů. Dále pak mimojiné i možnost naprosté volnosti herního rozlišení, avatar postavy při zobrazení jejího popisu a v neposlední řadě i bohatý systém maker pro usnadnění hry.

Komplexní herní systém

Současné MMORPG hry se kromě dokonalé 3D grafiky pyšní značně zjednodušenými herními principy, aby zábavu zpřístupnily masám. Většina UO shardů ve snaze konkurovat jejich existenci a s vědomím, že nikdy nebudou schopni dosáhnout stejného grafického zážitku, alespoň nabízí prakticky stejná pravidla. Nikoliv však my. Nemáme jednoduché systémy dovedností, které by postavu vystřelily raketově vzhůru k nejvyšší úrovni. Manawydan je shard pro náročné, kteří se na
tuctových MMORPG serverech nudí. Hra zde často vyžaduje pátrání po informacích a postupné zdokonalování nejen postavy, ale i samotného hráče. K tomu slouží naše Wikipedie, na jejímž rozšiřování se může podílet celá hráčská komunita. Důraz je kladen také na týmovou hru, skupiny jsou zde zvýhodněny např. ziskem více zkušeností při boji.

Manawydan Dokuwiki

Česká lokalizace

Nejsme největší ani nejstarší shard na české scéně, ale jsme první český shard, kde slovo český neznamená jen zemi původu. Ve hře nenarazíte na anglicky pojmenované druhy živočichů a monster, ani předměty, jejichž název vám nic neřekne. Jelen není deer, krátký meč je meč, heřmánek nemusíte hledat ve slovníku a když v lese narazíte na vlky místo wolfů, nebudete se je snažit podrbat za ušima.

Neustálý vývoj

Nic nemůže být úplně perfektní a my to víme. Proto vám nebudeme tvrdit, jak jsme dokonalí, jak všechno funguje k úplné spokojenosti týmu i hráčů. Proto jsme ve vývoji neustrnuli a každý týden přicházíme s novinkami a drobnostmi, které potěší. Neustále se snažíme vylepšovat a pořád hledáme - chytré a zvědavé hráče i členy realizačního týmu.
Na dalším vývoji našeho shardu a všech jeho součástí se totiž může podílet každý.

Manawydan Mantis Bug Tracker Manawydan MyBB Forum

Protože tak bude mít naše snažení smysl a hráči se k nám budou neustále vracet.

RadstaR
 - 13.4.2016
Doslo k necekanemu vypadku serveru.
"Chlapi! Slyšeli jste to !" křikl rozjařeně Dalibor na skupinku svých kumpánů sedících u jednoho stolku v hospůdce u Swallow.
Od stolu vzhlédl zavalitý muž, z huňatým obočím, chvíli se na Dalibora ze zájmem díval a po chvíli mlčení povídá :" Tak nás už nenapínej Dali, co se děje?"
"Do Isharionu přijel zámožný překupník, jistý Hobit Jeřábek." Pokusil se zatvářit důležitě, ale moc se mu to nepodařilo, protože od kumpánu sklidil jen kyselý úsměv. Zavalitý muž jen pokrčil ramena a povídá : " A co my máme z nějákým Jeřábkem? "
"Ty to nechápeš? Překupník! a zámožný, Na vývěsku za naší kovárnou dal asi dvacet různých zakázek a každá je za dobrou cenu, navíc jsem slyšel že se nebrání ani vyjednávání! Vlastně jsem vám to jen přišel říct, teď mám totiž práce nad hlavu, musím pro něho ukovat dost mečů, takže pivo si dnes nedám."
Kumpáni se na sebe zahleděli, jeden z nich se otočil směrem k barmanovy a křikl : "Platíme, zdá se že máme před sebou spoustu práce. "
Stig
 - 25.3.2016
"Konec truchlení, takhle už to dál nejde, je na čase začít něco dělat. Příliš dlouho můj hoblík a pilka zaháleli a sedal na ně prach.", pronesl elf Erendriel odhodlaně sám k sobě. Od ztráty jeho lásky uplynulo již mnoho let, během kterých elfí truhlář pověsil svou živnost na hřebík.
"Díky vévodkyni si můžu postavit novou dílnu místo té zničené hned za východní cypronskou branou a nemusím platit velké peníze za půdu. Teď už jen sehnat materiál na stavbu, což nebude vůbec lehké.", povzdechl si.
"Ještě se naposledy rozloučím se svou milovanou, ostatně k hřbitovu, kde je pohřbená, je to coby kamenem dohodil.", pronesl Erendriel a vydal se východní městskou branou k nedalekému hřbitovu. Od té doby ho však nikdo neviděl.

Podaří se zachránit chudáka Erendriela a pomoci mu s vybudováním truhlárny?

SVN 4384, svn4384:
Známkování:
- odstranění hráčských známek, známkovat mohou jen GM (a vybraní hráči)
- základní známka je 3 (dříve 4)
- neznámkuje se, ale hodnotí + nebo -; hodnocení posune známku o 1 stupeň
- povinnou součásntí hodnocení je slovní vyjádření (RP- za neRP chování na eventu)
- oprava logování změn hodnocení
- GM může zacílit i odlogovaného hráče

Magie a očarování předmětu:
- oprava funkce dispellu kouzel a modliteb (nemohly zacílit očarování předmětu)
- GM výjimka při manipulaci s prokletým předmětem
- oprava procesu dispellu prokletí z předmětu
- oprava chybících hlášek pŕi manipulaci s očarovanou věcí
- oprava popisu prokletí v gumpu [enchant
- oprava hlášek kouzlení (např. "Po tmi se ti kouzlí huo!" )

Interface:
- změna zprávy "Nespecifikováno" na "To nemůžeš zvednout" (při selhání ]

SVN 4323-4383, svn4383:
Výroba:
- výrobní proces nepoužívá kontejnery s obsahem (bug smazaných Misek)
- výrobní proces nepoužívá pojmenované klíče (klíč lze pojmenovat skrz kontextové menu)

Knihy:
- možnost obkreslit do knihy postavu/NPC (zacílení NPC doplní do editované stránky řetězec; pozor, nepřekresluje se výbava postavy, jen tělo)
- možnost obkreslit předmět - zatím jen pro GM, protože to bere grafiku z gumpů, ne předmětů

Peníze:
- infohlášky o zaplacení nebo obdržení peněz (pouze akce skrz Currency)

Rybolov:
- test na růst skillu proběhne i v případě že ryba nezabrala kvůli špatné (ale spotřebované) návnadě

Kvesty lovu:
- gump se stavem kvestů je aktualizován po ulovení cíle

NPC a peti:
FIX: bug1486, bug1489
- Pridany podminky pro pety/summy, aby branili majitele pri omraceni a smrti pouze pokud jsou v dosahu (15 policek) nebo pokud umej bojovat. Kone a nebojovy peti nezmenej stary prikaz.
- nezranitelná (Blessed) NPC a NPC s interakcí nelze ochočovat

Addony do domů:
- podpora IChopable (addony domů, odstranitelné sekerou - u nás nyní jakoukoliv zbraní)
- přenos popisu předmětu z BaseAddon na komponenty
- oprava detekce zda lze addon použít (neověřovalo se zda je v domě)
- přenos názvu a popisu BaseAddonDeed na vytvořený BaseAddon
- prověřujeme využitelnost některých addonů (a jejich vstup do hry), jako např. medvědí kůže na zem apod.
- ItemContext pro BaseAddon, AddonComponent, BaseAddonDeed

Domy:
- oprava určení "InHouse" pro zabezpečené věci uložené v kontejnerech (bug kdy nedošlo k správnému uvolnění předmětu, který byl v kontejneru v domě)
- deed s vystěhovanými věcmi umí tyto věci umístit zpět do domu (použijte deed na nájemní truhlu domu), týká se pouze deedu vzniklých po 6. 3.

Ostatní:
- optimizace a lazení skript, aktualizace na novější verze softwarů
- oprava popisu předmětu v gumpu s detaily, kdy předmět nemá kontext (nezobrazoval se)
- skripta Extractor, umožňující exportovat věci ze starého savu (vendory, deed s vybavením domů atd.)
Thanis
 - 19.3.2016
"Pche, prý nejsem dost reprezentativní pro armádu a mám problém s autoritou", říkal si pro sebe muž v plátové zbroji kráčející po cestě od města Ishar. Muž se otočil směrem k městu a odplivl si... "Však ještě budete litovat, že jste mne nechtěli." Když se muž otočil zpět, najednou před ním stali tři postavy v pobité zbroji, tasící meče. Rozeběhli se na muže, ale ten pohotově zareagoval a jejich přímému útoku se lehce vyhnul. Muž ani nemusel tasit svůj meč a všechny tři útočníky srazil k zemi. "Co to mělo být? Tomuhle vy ňoumové říkáte útok? A ty vaše meče, taková párátka." Muži bylo jasné odkud ti tři jsou, z rozpadlé pevnosti severně od Isharu, říká se tomu místu Pevnost banditů.
Muž nechal ty tři ležet a vydal se směrem k pevnosti, za chvíli stál před ní a hlasitě zvolal: "Vylez ven ty neschopná padavko, jenž vedeš tuhle verbeš." Bylo ticho, muž už si začal myslet že nikdo nevyleze, když v tom momentě před ním přistál šíp. Muž se podíval směrem odkud šíp letěl, z pevnosti najednou vylezla postava v kroužkové zbroji s těžkým lukem, mířící na muže. Záhy za ním vylezla banda dalších postav v různých zbrojích a rozeběhla se k němu. Muž tasil meč a štít a bandité na něj jeden po druhém nabíhali, ale ihned skončili na ostří jeho meče. Byla to chvilka a všichni leželi na zemi, postava s těžkým lukem po muži vystřelila, ten však šíp vykryl štítem, rozeběhl se k střelci a srazil ho k zemi. "Jste slabí, všichni..." pronesl muž a přiložil střelci meč k hrdlu. "Dám ti na výběr, vzdej se, přenech mi velení a já vás naučím jak bojovat a zaopatřím vám i pořádné meče, nebo zemři jako ti zamnou a buď zapomenut navždy".
Střelec neodporoval a vzdal se, zvedl se a ukázal muži tajný vstup do podzemí pevnosti. Od toho dne se vše změnilo, na cestách přestalo být bezpečno, z tupých banditů s párátky se stali nebezpeční vrazi se skutečnými meči. Od té chvíle uběhly už dva měsíce a všude se teď mluví o novém vůdci banditů jenž nyní terorizuje okolí Isharu.

Lábus
 - 13.3.2016
Kolik věcí se přihodí po jedné malé příhodě. Byla jsem na cestě do města, ale najednou se přihnal ten nejděsivější muž, kterého jsem toho dne zahlédla. Pískala jsem si a najednou jsem uslyšela jak na mě někdo řve ať zastavím. Když se jsem se otočila, málem to se mnou hodilo o zem. Ošklivý chlapík s lukem v rukách a mířil s tou věcí na mě. Když jsem se vzpamatovala, slyšela jsem pouze jak na mě křičí ,,Peníze nebo život!" a já že bych mu ty peníze ráda dala, ale že jich moc nemám. Hodila jsem na zem pár stříbrných co jsem po kapse vylovila a začala mu vysvětlovat že jsou těžké časy. Chtěla jsem mu vysvětlit, že jsem nedávno přišla o loutničku po nešťastné nehodě, kdy jsem zakopla a spadla na ni a pak že jsem si musela koupit novou, ale pan loupežník mě nevyslyšel, jenom začal řvát ať mu zmizím z očí. Tak jsem se celá strachy rozběhla pryč.
Ve městě jsem s touto informací přispěchala ke strážím, ale ta se na mě pouze divně pohlédla a odkázala mě na svého velitele. Snažila jsem se mu vysvětlit, že takové nebezpečné cesty můžou být pro mnoho lidí jejich poslední cestou, ale on mi na to jenom řekl, že s tím nemůže nic udělat.
Přišla jsem k panu kapitánovi, na pohled děsný bručoun, ale věřím že uvnitř je to hodný kluk ten pan velitel a že se jenom navenek tváří zle. Tak jsem mu to všechno znova vylíčila a on se tomu pouze zasmál. Když jsem ale trvala stále na svém, že by ten lupič měl jít před zákon, řekl že se těmi pár stříbrnými nemůže zabývat, že ani nemá muže navíc, aby běhali po lese. Pak si ale vzpomněl, že měl v lese tři oddíly vojáků, pro které měl důležitou zprávu. Tu mi tu zprávu podal a povídal, že když jim to vyřídím, zařídí lesní hlídky. Tu jsem mu na to kývla, že ano a že se hned vydám na cestu, to jsem ale nečekala jaká cesta to bude. Samá harpie a že mě málem dostaly, kdybych to věděla, vůbec se na tu cestu nevydám. Ale dohoda je dohoda a já ty oddíly musela najít.
Tu jsem si cestou broukala a skládala baladu, když konečně vidím záři ohně. Celá veselá jsem tam vlítla, až se mě pan důstojník polekal. Podala jsem mu tu náramně důležitou zprávu a s ním to málem seklo o zem. V té zprávě bylo toto: ,,Okamžitě se stáhněte zpět k branám. Jeho královské veličenstvo si nepřeje dále pokračovat v hledání Hniluchovy bandy" a podepsán sám pan velitel. Ale pan důstojník mě ujistil že ta zpráva není zase tak zlá a dokonce mi pomohl najít další oddíl kousek od nich. To byl oddíl pana důstojníka Forresta a ten pan důstojník byl panečku chlap jak hora! No ti byli z mé zprávy velmi potěšení, ale když jsem našla ten poslední oddíl. To jsem nečekala. Tu pan důstojník se z toho úplně posadil na zadek, jak si to přečetl, že tu bandu zrovna vypátrali a že čekají na posili. Když mě viděl, myslel si, že asi nesu zprávu o posilách a ne o ukončení jejich mise. 
Pan důstojník byl ale velmi férový a řekl, že když zařídím zničení té bandy, odmění se celé družině. Tu bych ráda připsala, že hledám statečné muže na vymýcení jisté bandy loupežníků, jak kvůli bezpečnosti v lesích, tak kvůli těm, které již tato banda okradla. 
Tu ale když jsem se vrátila s tím vším k panu veliteli, tak mi akorát poděkoval a že zařídí ty hlídky, ale stejně bych jim moc nevěřila. Ale když jsem byla už nachystaná k odchodu, zmínil se o dalším důležitém poslání hodném mé maličkosti. Tu mi pan velitel povídá, že mu bylo ukradeno několik svitků. Přesněji řečeno 6 svitků, které by velmi rád zpět a pověřil mě vyšetřováním této záležitosti. Tak jsem se tohoto úkolu chopila a vydala se na první místo, které mě k této události lákalo a tím bylo místní kasíno. 
V kasínu se mě pokusil napadnout opilý muž, kterého jsem naštěstí zneškodnila. Dala jsem mu takový pohlavek, až se opilcovi protočily oči a šel k zemi. Tu ale přisednu ke stolu vedle a že pán by něco věděl, ale musela jsem mu rozvázat jazyk měšcem stříbrných. Odkázal mě na muže v chudinské čtvrti, který se k oné loupeži dokonce přiznal, ale s tím, že mu bylo nabídnuto mnoho peněz, aby ty dokumenty ukradl. Bohužel i tento muž měl silně svázaný jazyk a barva stříbra ho nechtěla rozvázat. Tu až zlato rozvázalo hamižný jazyk a tu mi pověděl, že jeho klientovi šlo pouze o jediný svitek a že ten nedostal. Ten svitek je spojený s tou bestií co tu nedávno ve městě řádila. Když jsem se snažila přijít na stopy muže, který si krádež objednal, jediná stopa co mi zůstala, byla ta, že jistá osoba je osobou z Kareldu. Uvidím kam mě povedou další stopy při mém vyšetřování...
Podepsána Silvie Loutničková
Do světa byla přidána 2 nová NPC s questy, Nathan a Theodor, nalézt je lze na zmijím paloučku.
Změny v bestiáři:
Modrý,Fialovy,Rudý,Zelený,Kostlivý mág - zvýšen počet HP
[/color>
Modrý a Rudý sektář - zvýšen počet HP
Brak
 - 6.3.2016
*na cypronských vývěskách se objevil nový vzkaz*

Na vědomost se dává že já, Diederik, sháním zručné bytosti co by mi pomohli s jistou stavební záležitostí v Cyproně! Pro více informácí kontaktujte přímo mmě osobně!

- předák stavitelů Diederik
Lynx
 - 4.3.2016
*Na vývěsce se objevila nová zpráva*
Hledáme schopné žoldáky a dobrodruhy, jenž se nebojí práce pod záštitou Cypronské armády . Zájemci nechť se hlásí za dva čtyřdny na náměstí Cyprony .
Podepsán: Seržant Eliáš Vodička

Copyright © 2003-2016, RT Manawydan.