Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Ultima Online - československý shard Manawydan

  1. Role play
  2. Svět fantasy
  3. Vlastní klient
  4. Komplexní herní systém
  5. Česká lokalizace
  6. Neustálý vývoj

Role play

Možnost volné interakce s okolním světem za postavu, kterou si vytvoříte podle svých představ. Svět plný čar a mystiky, kde kromě lidí narazíte i na elfy a hobity, trpaslíky a gnómy, orky a drowy. Herní systém úrovní a zkušeností, které lze získat i jinak, než jen tupým mlácením a vybíjením. Různá povolání s rozmanitou škálou dovedností a perků, ve kterých se mohou zdokonalovat: válečník, hraničář, mág, kněz, alchymista, zloděj, řemeslník i bard. Unikátní herní
prostředí Ultimy Online jako stvořené pro snadnou interakci postav mezi sebou. Manawydan Shard vznikl proto, aby všechny tyto pojmy svedl dohromady a svým hráčům nabídl neopakovatelný zážitek ze hry.

Svět fantasy

Máme vlastní emulátor světa postavený na základech projektu RunUO. V něm tvoříme herní systém, který jinde nenaleznete, s vlastními pravidly, která podporují volnou hru a plnou samostatnost hráčů, bez závilosti na Game Masterech. Samozřejmostí je získávání zkušeností za hru v závislosti na známce, kterou hráč obdrží od ostatních postav a realizačního týmu, ale i za prováděnou činnost, jako je boj, výroba a prodej řemeslných výrobků, lovecké
licence a další. K postupnému vylepšování postav dochází růstem jejich síly, obratnosti a inteligence, ziskem úrovní a následnému učení dovedností a perků.

Vlastní klient

Pro samotnou hru používáme nového herního klienta, kterého jsme sami vyvinuli a dále jej zdokonalujeme, abychom dále rozšířili možnosti a zvýšili prožitek ze hry. První věc, která možná překvapí zkušené hráče z Ultimy Online, je rozdílná rychlost postav a jezdeckých tvorů. Dále pak mimojiné i možnost naprosté volnosti herního rozlišení, avatar postavy při zobrazení jejího popisu a v neposlední řadě i bohatý systém maker pro usnadnění hry.

Komplexní herní systém

Současné MMORPG hry se kromě dokonalé 3D grafiky pyšní značně zjednodušenými herními principy, aby zábavu zpřístupnily masám. Většina UO shardů ve snaze konkurovat jejich existenci a s vědomím, že nikdy nebudou schopni dosáhnout stejného grafického zážitku, alespoň nabízí prakticky stejná pravidla. Nikoliv však my. Nemáme jednoduché systémy dovedností, které by postavu vystřelily raketově vzhůru k nejvyšší úrovni. Manawydan je shard pro náročné, kteří se na
tuctových MMORPG serverech nudí. Hra zde často vyžaduje pátrání po informacích a postupné zdokonalování nejen postavy, ale i samotného hráče. K tomu slouží naše Wikipedie, na jejímž rozšiřování se může podílet celá hráčská komunita. Důraz je kladen také na týmovou hru, skupiny jsou zde zvýhodněny např. ziskem více zkušeností při boji.

Manawydan Dokuwiki

Česká lokalizace

Nejsme největší ani nejstarší shard na české scéně, ale jsme první český shard, kde slovo český neznamená jen zemi původu. Ve hře nenarazíte na anglicky pojmenované druhy živočichů a monster, ani předměty, jejichž název vám nic neřekne. Jelen není deer, krátký meč je meč, heřmánek nemusíte hledat ve slovníku a když v lese narazíte na vlky místo wolfů, nebudete se je snažit podrbat za ušima.

Neustálý vývoj

Nic nemůže být úplně perfektní a my to víme. Proto vám nebudeme tvrdit, jak jsme dokonalí, jak všechno funguje k úplné spokojenosti týmu i hráčů. Proto jsme ve vývoji neustrnuli a každý týden přicházíme s novinkami a drobnostmi, které potěší. Neustále se snažíme vylepšovat a pořád hledáme - chytré a zvědavé hráče i členy realizačního týmu.
Na dalším vývoji našeho shardu a všech jeho součástí se totiž může podílet každý.

Manawydan Mantis Bug Tracker Manawydan MyBB Forum

Protože tak bude mít naše snažení smysl a hráči se k nám budou neustále vracet.

SVN 5380, svn5380:
AdvancedVendor:
- úprava horní lišty gumpu (zjednodušení rušení nepoužívaných položek)
- přidáno tlačítko na zapnutí/vypnutí zvětšených obrázků v gumpu (defaultně vypnuto)
- přidán blacklist, s možností přidávat/ubírat osoby podle jména
- možnost přidat víc než jednu farmu
- možnost nastavit konkrétní zvířata na farmě/farmách jako neprodejná
- zrušeno omezení vzdálenosti farmy (rentboxu) od vendora
- menu přidávání truhel/farem lze používat i dál od vendora (pro připojení vzdálených farem)
Bankéři, Skladníci:
- GM možnost definovat BL (pomocí příkazu [set accesslist)
ostatní:
- sjednocení a optimalizace skript npc která berou ohledy na trest ignorace a spoutané vězně
- accesslist (univerzální blacklist) s možnostmi definovat přístupová práva na základě různých kritérii (rasa, povolání, víra, trest ignorace, osobní blacklist...), zatím použit pouze u advancedvendora, bankéřů a skladníků
svn 5150-5379, svn5379:
očarování:
- velká úprava Bestiáře (přidání šance na očarovaný loot u mnoha NPC)
- oprava kalkulace efektů měnících Obratnost a Inteligenci (chybné výpočty při více efektech)
- zobrazení očarka v popisu věci ([look, info u vendora)
- vendor rozpozná očarované předměty
- venor nebere očarované předměty s běžícím očarováním
Intrakce, FragHunt (kvesty na lovení NPC):
- parametru Count přidána podpora pro náhodný rozsah
- parametru Type přidána podpora pro AliasList
- oblast pro lov lze zadat jako region: Location="mapa(region)", například Location="Manawydan(Ishar)"
- parametru Location přidána podpora pro víc regionů Location="Mapa(Region, Region, Region...)"
- upravené zobrazení huntu (počet lovených NPC)
- upraveno zobrazení seznamu lovených potvor (tooltip zobrazuje lokaci kde lov probíhá)
- fix bug1582: Při ručním smazání kvestu z deníku je smazán i odpovídající lov
- log huntu v deníku kvestů zobrazuje správné jméno (Interakce: ...), tedy bez té vlnovky a tím co bylo před ní
Poklady:
- úpravy Bestiáře (přidání šance na mapu v loot u mnoha NPC)
- truhlu s pokladem lze otevřít teprve až jsou všichni strážci mrtví
Lektvary:
- u Lektvaru rozjasnění mysli, Lektvaru moudrosti a Elixíru geniality oprava cíle intoxikace z Svalu na Mozek
Perky:
- zrušen perk Bojové finesy
- zrušen perk Míření
- perk Jistá paže nyní vyžaduje perk Střelba za pohybu (dosud Míření)
- perk Déšť šípů nyní vyžaduje perk Střelba za pohybu + Jistá paže (dosdu Míření + Jistá paže)
- perk Střelba za pohybu zpřístupněn i bardům (jako perk Míření)
- perku Střelba za pohybu snížen požadavek na skill z 70 na 20
- automatická prověrka a následný reset perků na hráčských postavách (zda je mohou mít)
- automatické naučení MovingShot, pokud mám navazující perky
CS4:
- změna vzorce šance zásahu z 50 + (útok - obrana) / 2 na 50 + (útok - obrana) / 2.5 (100 rozdíl je +40 zásah, místo +50)
- změna vzorce výpočtu zbroje z kategorie, z 2+3xK na 2+2xK
- fix chybějící animace šípů NPC
- fix chybějícího AmmoType v (nestřílející luky)
- fix šance zničení šípu/vrhacího nože
- fix vrhací zbraně nepovažované za ranged
- zablokován bonus toulce pokud použité střelivo není v něm
Taktický gump (použití dovednosti Taktika nebo Přesnost, panel Nastavení):
- oprava výpočtu požadavku skillu u střelecké taktiky cílené/rychlé útoky
Ostatní:
- bug1596
- bug1248 (do buffikony stopovacího peta přidáno info o bonusech)
- stopovací pet dává bonus pouze pokud je naživu
- oprava kalkulace efektů měnících Obratnost a Inteligenci (chybné výpočty při více efektech)
- fix nesnesitelně dlouhých savů (a pomalého načítání)
- pokus o opravu debuffu rychlosti útoku (CS4)
- vylepšování GM a debugovacích nástrojů

Ve světě je jeden nový quest, lze ho najít v Cyproně.
Stig
 - 5.9.2016
Do lootu přibližně 300 druhů monster byly přidané očarované itemy (zbraně, brnění, šperky, oblečení) a mapy pokladů, samozřejmě musíte mít trochu štěstí, abyste na něco narazili. Náhoda hraje velkou roli i v druhu předmětu a očarování na něm. Vřele proto doporučujeme prohledávat i slabá monstra, protože šance na něco pěkného (i když samozřejmě odpovídající síly) je i u nich. Šanci tedy mají jak nováčci se zápalem pro boj, tak i zkušení dobrodruzi.
Uvítáme, pokud v případě nálezu či nějaké chyby napíšete alespoň krátkou zprávu na fórum.
Whitey
 - 29.8.2016
Omlouvám se za menší bordel v percích. Při rušení perku Míření (Aim) jsem špatně ošetřil navazující perky. Konkrétně jde o:
Střelba za pohybu
Jistá paže (vyžaduje Střelbu za pohybu)
Déšť šípů (vyžaduje Střelbu za pohybu a Jistou paži)
Opravná skripta jsou na servru. Pokud se musíte učit perk Střelba za pohybu, nebo znova učit perky Jistá paže a Déšť šípů, požádejte o pomoc GM - nastaví vám je rovnou.
Thanis
 - 24.8.2016
Na vývěsce se objevil list:
Dům se podařilo za spolupráce s desátníkem očistit.
Řád Helmův.

Ve světě jsou dva nové questy, jeden lze najít poblíž dolu na západě Isharionu a druhý poblíž Hory svědomí.

Revize několika NPC
Změna grafiky u některých NPC (Ještěří král, válečník, Matka úlu)
Přidáno několik nových NPC (zatim nevyužita až na vyjímky)
Ostnatec - nyní prudce jedovatý
Bezhlavý dozorce má nyní tmavší barvu

Mrtvé chodby - zlepšeny odměny (Zbraně a Peníze)
Podzemní město - boss vyměněn za jiného silnějšího, tomu i uzpůsobena odměna, včetně jeho lootu
Doupě lapků - nelze odejít bez zabití bosse, Král lapků má nyní průměrný equip(nedropuje ho ale), z jeho lootu už není šance jen na meč co se týče zbraní, zvýšeny expy za zabití o 30.
V dungeonech již nelze získat části Tvrzeného plátového brnění (vyjímka Mrtvé chodby zde stále lze), lehce zvýšen počet Rare Ingotů v pokladech
SVN 5149, svn5149:
- úprava SOE, aby šel definovat efekt který se místo obvyklého procesu přičítá
- úprava efektů taktiku, aby se přičítaly (tj. +10 hit taktika a +10hit kouzlo = +20hit)

SVN 4814 - 5148, svn5148:
SOE (engine efektů), kouzla:
- oprava SOEAttackCriticalBonusEffect (chyběla ikona, nevyvolávalo se přepočítání při zahájení/ukonćení efektu)
- Fix padu pri zacileni nesmyslnyho targetu kouzlem MagicMissile
- Prepsani summonu podle rosteru + bug1595
- oprava perku PyroMaster
- nový efekt SOEDamageOverTimeEffect pro opakované aplikování definice poškození
- možnost serializovat modul poškození
- předělaný RegenerationEnchantment + SOENaturalRegenerationEffect (10 = +10%, ne 90% zrychlení)
- oprava dispelu summonů

Enchant (engine očarování věcí a nápojů):
- optimizace v očarování
- úprava lektvaru pro možnost okamžitého použití (obejití "přípravy flakónku")
- umožnění targetovat cíl lektvaru (pro ty které neslouží k pití)
- vytvořen efekt AnimalCure (Zvířecí lék)
- vytvořen efekt Pesticide (Zhouba škůdců)
- vytvořen efekt Fertilizer (Farmářské hnojivo)
- vytvořen efekt LeatherReagent (Činidlo na kůži)
- vytvořen efekt SetEnchantment (přímý vliv na hodnoty cíle, např. lektvary léčení)
- vytvořen efekt Haste, pro zrychlení nebo zpomalení útoku, chůze, nebo obojeho
- vytvořen efekt BonusDamageEnchantment (bonusové dmg proti určité třídě nebo druhu NPC)
- oprava pádu v GM gumpu pro definice očarování
- oprava vlivu kvality na lektvary (nefungovalo)
- oprava vlivu kvality předmětu u RegenerationEnchantment
- oprava zobrazeného času trvalého očarování

Výuka perků:
- gump výuky perků ukazuje všechny které vaše postava může umět (ty na které nemá požadavky jsou zašedlé, bez tlačítka)

Taktický gump (po použití dovednosti Taktika):
- práce na taktickém gumpu, sekce Nastavení (zatím jen pro GM)

Výroba, farmařina:
- sjednocení výpočtu kvality produktů zvířat (vzorec ještě bude upraven)
- vytvoření decilitrových návodů pro Farmářské hnojivo, Zhoubu škůdců, Zvířecí lék a Činidla na kůži
- Zvířecí lék (AnimalCure, AnimalCurePotion) použitý na zdravé zvíře dá 3 dny ochrany před nemocí, zobrazení času vakcinace v gumpu dovednosti Znalost zvířat

Předměty:
- převedení lektvarů přidávajících HP, staminu, manu, Jedlíkovo záchranu, Vlasorostu a Vousorostu na nový systém
- lektvary ovlivňující rychlost převedeny na nový systém
- oprava skloňování jednotky času v popisu některých lektvarů
- úprava názvu nádob s tekutinou na "Jméno tekutiny (jméno nádoby)"
- nádoba s tekutinou zobrazuje popis tekutiny, místo svého (pokud ho tekutina má)
- oprava získání definice lektvaru po výrobě, bug podobných názvů
- Zmena nazvu StamRegenPotionu z "Lektvar regenerace životní síly" na "Lektvar regenerace svěžesti"
- zablokováno reznutí nenainstalovaných zámků
- oprava délky trvání efektů vícesložkových jedů (nesprávné určení délky trvání efektů jedů s více účinky)
- oprava přetlačování efektů komponent vícesložkových jedů (u jedu s více účinky začal působit jen jeden)

NPC:
- oprava AI strážných mágů (při určité kombinaci nastavení Bestiářem přestávali kouzlit)
- oprava rozpoznání typu modlitby (NPC odmítala sesílat většinu modliteb)
- oprava pádů při startu servru, u NPC s víc než jednou produkcí
- rozšíření definic tříd NPC (aby Ptáci byly "Pták" a ne "Zvíře" atd.)

Zakázky:
- upraven počet položek a požadavky na množství (zejména pro nízké levely)
- zakázka vyplatí bonus za věci dodané v lepší než požadované kvalitě (doplní rozdíl cen kvalit)
- oprava ActualCash (NPC nepočítaly peníze na den, stále braly maximum i po odebrání zakázky)
- odpojení debugu kvality (pro GM zachován, ale je už zbytečný)
- odpojení násobičů cen a XP pro vysoké odměny (již zbytečné)
- zvýšení poměru XP z 10% na 25% finanční odměny (zakázka za 1000st = 250XP za hodnotu zakázky + 50XP defaut z nastení NPC)

Ostatní skritpa:
- úpravy a opravy GM nástrojů
- úpravy a rozšíření skript interakcí
- interní práce na Drowech
- Zruseni omezeni vzdalenosti pro party-chat (bug1588)
- Svitek zakazek je vzdy identifikovany
- zrušeno skriptové pojmenování Bandage "Obvazy" v konstruktoru (problém nestackovatelných obvazů)
- Opraveno sniznovani trenovacich skillu podle vzorce na wiki 4*LvL ( predtim to snizovalo podle 50+(LVL-10)*2 )
- Fix padu pri klikani na uvazovnik vice postavama najednou!
Pilgrim
 - 21.8.2016
Na městské vývesce Isharu se objevila zpráva:

Na vědomí se dává, že dům desátníka Avaldra Frandsona v jihozápadním rohu horního nádvoří byl postižen kletbou z neznámého zdroje. Dům je pod dohledem Isharské stráže a kněží Helmova řádu, ale i přesto je doporučeno se této oblasti vyhýbat, dokud se situace zcela neuklidní. Každý, kdo se k tomuto domu přiblíží, riskuje následky na vlastní nebezpečí.
Vodacek
 - 20.8.2016
Podzim se stále rychleji a rychleji překlápí v zimu. Dlouho to náš hobit odkládal, ale už nebylo zbytí. Musel se ač nerad vydat do lesů, na cesty,

, na louky a na pláže

aby posbíral zásoby bylinek na zimu. Uplynul už skoro rok od doby kdy se vrátil zpět. Za tu dobu mnohé dokázal. Vydělal si na nájem a s pomocí těch pár přátel co mu tu ještě zbyli si byt zařídil. Ono to vlastně ani popravdě nebyl byt jako takový. U hobita by ste čekali, že se uvelebí (obzvláště po takovém dobrodružství) v nějaké prostorné a komfortně vybavené noře. Mrkvička to ale neudělal. V Cyproně a širém okolí žádnou hobitní noru nemají a jiné dostatečně dobré místo pro laboratoř alchymisty aby také jeden pohledal. Proto opět zvolil maják. Ze začátku, když tam kdysi bydlel, se mu tam moc dobře nespalo, ale teď si už na to celkem zvyknul. Podařilo se mu najmout si obchodníka na tržišti v Cyproně, kterému nosí své výrobky. No zkrátka se hodně snažil. On však za svůj největší úspěch pokládal jinou věc. Podařilo se mu samotnému utlouct jednoho divouse.
To vše se našemu hobitovi honilo hlavou, když procházel okolí Cyprony a doslova šukabal vše co ještě kde rostlo a vypadalo to použitelně.  Až mu vzpomínky na nedáváná nemilá dobrodružství připoměla banda pobudů, kteří postávali na silnici za Cypronou. Rychle se vzdálil, ale v hlavě se mu opět vybavil rozhovor s kovářkou. Musí jí najít aby se zeptal jeslti už začala shánět dobrodruhy na tu výpravu.
Copyright © 2003-2016, RT Manawydan.